Kautioner til turistbranchen

Eksport kan også være varer eller tjenesteydelser, der sælges i Danmark. Derfor er EKF nu klar med et nyt tilbud til turistvirksomheder i Danmark.

Turistbranchen i Danmark bidrager med 38 mia. kroner om året til dansk eksport. Det er en branche i hastig vækst, men mange af virksomhederne i turistbranchen har svært ved at få lån i banken til deres vækstplaner. Dem går EKF Danmarks Eksportkredit nu ind og rækker en hjælpende hånd i form af et tilbud om en kaution.

Sæsonen er kort, sektoren er vejrafhængig og stærkt konjunkturfølsom, og så ligger mange turistvirksomheder i landdistrikterne. Det gør, at mange banker er tilbageholdende med lån til turistsektoren. Men nu kan hoteller, campingpladser og andre turistvirksomheder i Danmark gå i banken med en EKF-kaution i hånden og dermed få lettere adgang til lån.

”Det skal være en virksomhed, som får en del af sin omsætning fra udlandet, og så skal det være en sund og kreditværdig forretning. En kaution fra EKF kan hjælpe virksomhederne med at sikre finansiering til at realisere deres vækstplaner, siger Kim Richter, afdelingsdirektør for små og mellemstore virksomheder i EKF. 

Derfor kan EKF’s nye tiltag få stor betydning for mange af turistbranchens virksomheder

Dansk Erhverv er organisation for mange af turistbranchens virksomheder, og her ser administrerende direktør Jens Klarskov frem til den nye håndsrækning til branchen.

”Turistbranchen har i en årrække haft besvær med at få finansiering til nye projekter. Det drejer sig blandt andet om projekter med udvikling af campingpladser og feriecentre, som typisk ligger i landdistrikterne. Projekter, som vil betyde flere turister og dermed øget vækst og flere i arbejde i disse områder,” siger Jens Klarskov.

Han tilføjer, at der i branchen er en del virksomheder, som har behov for adgang til nye markeder og nye innovative tiltag for at få forretningen til at vokse.

”Turisme er et vækstområde i Danmark, og der er mange muligheder for at udvikle landets turismetilbud særligt i kyst- og naturområder. Derfor kan EKF’s nye tiltag få stor betydning for mange af turistbranchens virksomheder, som har behov for at opgradere faciliteterne med oplevelser og aktiviteter, der kan gøre dem mere attraktive for turisterne. Og flere turister vil have positive afledte effekter for detailhandlende, transportvirksomheder med flere rundt omkring i landet,” siger Jens Klarskov.

Læs mere om EKF's kautionsmuligheder her