BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

EKF trækker sin finansiering til armensk mineprojekt

EKF valgte fredag at trække sin finansiering til en armensk kobbermine. Det sker efter længere tids forgæves forsøg på at få minen til at leve op til kravene i aftalen med EKF.

”Beslutningen er kulminationen på et længere forløb, hvor vi flere gange inden for det seneste års tid har skærpet tonen over for minen. Før sommerferien tog vi så første skridt mod et muligt exit med en skriftlig advarsel til minen om, at vi ville trække os, hvis ikke den levede op til vores krav. Advarslen blev for nylig fulgt op med et ultimatum, som altså er endt med en besked til minen om, at vi trækker vores finansiering”, siger direktør i EKF Anette Eberhard.
 
EKF blev i 2012 spurgt, om vi ville finansiere et banklån til minen til køb af mineudstyr fra danske FLSmidth. Efter dialog med minen, borgere og NGO’er i Armenien og eksperter i miljø og sociale forhold sagde vi i 2013 ja med den juridisk bindende betingelse, at mineselskabet forpligtede sig til at leve op til Verdensbankens retningslinjer for miljø og social bæredygtighed.

EKF har siden da løbende fulgt op på, om minen levede op til de opstillede krav. Siden 2016 har det desværre vist sig, at minen ikke har formået at leve op til aftalen.
Lånet bliver nu førtidsindfriet uden tab for EKF og PensionDanmark, som sammen stillede lånet til rådighed for minens bank.

Kontaktperson:
Kommunikationschef Mogens Agger Tang, mobil: 2018 3976


Fakta om EKF’s involvering i den armenske kobbermine Teghout

Om EKF Danmarks Eksportkredit

EKF er Danmarks eksportkreditinstitut. EKF skaber vækst og arbejdspladser i Danmark ved at finansiere danske virksomheders salg af varer og knowhow til hele verden.

EKF er med i ca. 500 eksportforretninger i flere end hundrede lande. Ofte i lande med andre traditioner og reguleringer af miljøet og sociale forhold end i Danmark.  

Derfor stiller EKF krav om at projekterne lever op til internationale retningslinjer for miljø og social bæredygtighed. Opfyldelse af kravene er en betingelse for EKF’s deltagelse.

EKF har de seneste fem år været med til at skabe og fastholde næsten 70.000 arbejdspladser i Danmark og haft et samlet overskud på næsten 2 milliarder kroner. 

EKF’s relation til projektet

FLSmidth bad i 2012 EKF om at deltage i finansieringen af et banklån til den armenske kobbermine Teghout. Lånet skulle finansiere minens køb af udstyr fra danske FLSmidth. Efter dialog med minen, borgere og NGO’er i Armenien og eksperter i miljø og sociale forhold, sagde EKF i 2013 ja til at stille en garanti, med den juridisk bindende betingelse, at mineselskabet forpligtede sig til at leve op til Verdensbankens retningslinjer for miljø og social bæredygtighed. Det accepterede minen.

EKF’s økonomiske involvering

Lånet til købet af FLSmidths udstyr fik mineselskabet i sin bank, den russiske statsbank VTB. Pengene til lånet stillede PensionDanmark til rådighed for VTB med en garanti fra EKF i ryggen. ​​Garantien betød, at EKF ville dække PensionDanmarks tab, hvis VTB bank mod forventning ikke kunne betale lånet til PensionDanmark tilbage.

Minens brud på aftalen


EKF har siden 2013 løbende fulgt op på, om minen levede op til EKF’s krav. I 2016 viste EKF’s besøg i Armenien og rapporter fra minen, at den på flere områder ikke levede op til aftalen. EKF bad derfor minen om at forbedre flere forhold.

EKF’s reaktion på overtrædelserne


I foråret 2017 stod det klart, at minen fortsat ikke levede op til EKF’s krav. EKF skærpede tonen yderligere og tog derefter skridt mod en muligt exit.Først med en skriftlig advarsel i juni. Senere med et ultimatum, som den 13. oktober endte med en besked til minen om, at EKF trækker sin finansiering.

Tilbagebetaling uden tab


Lånet bliver nu tilbagebetalt fra VTB uden tab for PensionDanmark og EKF.

Vandmiljøet

  • Det har været et utvetydigt krav fra EKF’s side, at minedriften skal overholde internationale standarder for vandmiljøet.
  • EKF har flere gange påtalt udfordringerne med overløb fra minens opsamlingsbassin.
  • Udfordringerne med vandmiljøet har indgået i EKF’s beslutning om at trække sin finansiering.

Dæmningen

  • Minens tailing-dæmning skal ifølge EKF’s krav leve op til internationale standarder.
  • Minen har trods flere påtaler fra EKF ikke formået at dokumentere, at dæmningen lever op til kravene.
  • Udfordringerne med tailing-dæmningen har indgået i EKF’s beslutning om at trække sin finansiering.

Smelteriet, der er aftager for kobberminen

  • Teghout-minen leverer en del af sin kobbermalm til et nærliggende smelteri, hvor arbejds- og sikkerhedsforholdene er under al kritik.
  • Smelteriet ikke er en del af minen, og derfor ikke omfattet af EKF’s krav.
  • EKF har dog flere gange taget forholdene på smelteriet op med mineselskabet og opfordret den til at bruge sin indflydelse til at forbedre arbejdsforholdene.