BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

EKF skal fremover betale udbytte til staten

Ny aftale indebærer, at EKF fremover skal betale udbytte til staten. Udbyttebetalingen vil ikke få betydning for EKF’s muligheder for at finansiere danske eksportvirksomheder og deres kunder. 

Efter en årrække med gode resultater i EKF har regeringen ønsket, at EKF udbetaler en del af sit årlige overskud som udbytte til staten. Aftalen er en del af regeringens nye Nordsø-aftale.

”EKF bidrager i forvejen til samfundet med både eksportindtægter og arbejdspladser. Nu yder vi så også et direkte bidrag til velfærden på mere end en milliard kroner over de næste fem år. Vi synes, det er naturligt, at vores ejere kigger til os, og at EKF efter en årrække med gode resultater skal bidrage til statens budgetter”, siger EKF’s direktør Anette Eberhard.

”Det afgørende for os er, at udbyttebetalingen ikke ændrer ved EKF’s muligheder for at finansiere danske virksomheder og deres kunder. Både vi og Erhvervsministeriet er meget opmærksomme på, at det ikke kommer til at ske. Vi har ingen planer om at indskrænke kapaciteten som følge af aftalen, og vi forventer at kunne betjene danske virksomheder helt som vi plejer”. 

Det skal EKF af med 

Fra og med regnskabsåret 2016 skal EKF årligt udlodde halvdelen af sit overskud, dog højst 125 millioner kroner for 2016 og højst 140 millioner kroner i regnskabsårene 2017-2019. Fra og med regnskabsåret 2020 bliver beløbet sat ned til højst 100 millioner kroner om året.

Derudover skal EKF udlodde 500 millioner kroner som et engangsbeløb i forbindelse med udbytte-betalingen for regnskabsåret 2019, så den samlede udlodning for 2019 bliver på højst 640 millioner kroner.