BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Ny EKF-lov fremtidssikrer dansk eksportkredit

1. juli 2016 får EKF Danmarks Eksportkredit et nyt lovgrundlag. Med den nye lov bliver EKF omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed. Det giver EKF et styrket og fremtidssikret grundlag for fortsat at hjælpe danske eksportvirksomheder.

Den nye lov ændrer ikke ved EKF’s formål, som fortsat er at fremme danske virksomheders muligheder for eksport og internationalisering. Men loven moderniserer og opdaterer EKF’s lovgrundlag, så det er tilpasset de opgaver, som EKF udfører nu og forventes at udføre i fremtiden.

Eksportkreditten har udviklet sig meget, siden EKF’s forrige lovgrundlag blev lavet i 1999, særligt i kølvandet på finanskrisen. Den udvikling med stærkt stigende efterspørgsel og flere nye løsninger var ikke afspejlet i den gamle lov.

Samtidig har staten indført en ny ejerskabspolitik, som EKF skal passes ind i. Det er baggrunden for, at EKF med den nye lov bliver omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed (SOV).

”Den nye lov får i første omgang ingen praktisk betydning for EKF’s kunder og samarbejdspartnere. Det vil være business as usual. Men på sigt giver den nye lov EKF mulighed for lettere løbende at tilpasse sig forandringer i markedet og udvikle nye former for finansiering, når og hvis behovet opstår. På den måde sikrer loven, at EKF også i fremtiden vil kunne hjælpe danske virksomheder bedst muligt”, siger EKF’s direktør Anette Eberhard.

EKF’s nye bestyrelse træder til 1. juli med Christian Frigast som ny formand og Dorrit Vanglo som næstformand. Bestyrelsen vil være sammensat af 6 medlemmer fra erhvervslivet udpeget af erhvervs- og vækstministeren samt 2 medlemmer valgt af og blandt EKF’s medarbejdere. EKF har således ikke længere statslige embedsmænd i bestyrelsen. 

Den nye lov trækker adskillelsen mellem det forretningsmæssige ansvar og det politiske ansvar for EKF’s virke klarere op, men EKF er stadig i allerhøjeste grad en del af den danske stat og et af Danmarks vigtigste erhvervsfremmeredskaber.

EKF’s statsgaranti er eksplicit formuleret i den nye lov. Det er særligt væsentligt for bankerne, som er EKF’s vigtigste samarbejdspartnere. Det betyder, at EKF-garanterede kreditter fortsat er attraktive for bankerne, da de vedblivende vægter nul i bankernes kapitalopgørelser og dermed ikke påvirker bankernes solvens negativt.

Endelig skifter EKF med den nye lov formelt navn fra Eksport Kredit Fonden til EKF Danmarks Eksportkredit.

Læs det nye lovgrundlag her