BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

EKF sikrer innovative SMV'er adgang til billigere kreditter

EKF Danmarks Eksportkredit har netop underskrevet en aftale med Den Europæiske Investeringsfond, som betyder, at EKF fremover kan kautionere for kreditter til innovative danske eksportvirksomheder til lavere præmiesatser end sædvanligt.

Aftalen mellem EKF og Den Europæiske Investeringsfond (EIF) er en del af InnovFin-programmet, som skal sikre fremgang og vækst i Europa. Med aftalen sikrer EKF innovative danske virksomheder en ramme på 1,5 milliarder kroner til favorable kreditter og lån over de næste 2 år. Kreditter, som virksomhederne kan bruge til at drive og udvikle deres forretninger.

Normalt er virksomhedens kreditvurdering den afgørende faktor ved fastlæggelse af præmiesatsen, når EKF kautionerer for en kredit i banken. Med InnovFin kan EKF nu kautionere for innovative virksomheder til en lavere præmiesats, fordi EIF dækker halvdelen af risikoen til en fast lav pris uafhængigt af virksomhedens rating.

14 innovationskriterier 

Virksomhederne kvalificerer sig til en kaution under InnovFin-programmet ved at opfylde mindst ét af EIF’s 14 innovationskriterier. Virksomhederne kan for eksempel kvalificere sig ved at ville bruge kreditten til at investere i udvikling eller implementering af nye eller væsentligt forbedrede produkter, processer eller forretningsmodeller. Det kan også kvalificere, hvis virksomhederne for eksempel i forvejen bruger en del af deres driftsbudget på forskning og innovation, eller hvis de inden for de seneste 2 år har registreret mindst ét patent eller modtaget en R&D-pris.

Aftalen er interessant for alle innovative virksomheder, der har brug for EKF til at kautionere for en kredit eller et lån i banken. Den er særligt interessant for fremadstormende, men mindre veletablerede innovative virksomheder, hvis kreditværdighed ikke er helt i top, og som derfor normalt kun kan låne til forholdsvis høje rentesatser. Sådanne virksomheder kan fremover få EKF til at kautionere mod at betale en reduceret rentesats, som er sammenlignelig med rentesatser til mere veletablerede virksomheder.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen glæder sig over aftalen, som han vurderer kan blive til gavn for dansk økonomi.

Sådan gør man

EU-støtten til de innovative danske virksomheder er nu tilgængelig via EKF i samarbejde med bankerne. 

1 ) Tag fat i banken Virksomhederne skal gå ned i deres bank som normalt, når de har brug for kredit til at udvikle deres forretning.

2) Udfyld erklæring Virksomhederne udfylder en eksportørerklæring, hvor de angiver hvilket innovationskriterie, de opfylder. 

3) Banken ansøger EKF Banken ansøger EKF om en kaution med InnovFin-rabat og vedlægger eksportørens erklæring. 

»Muligheden for at hjælpe mindre innovative virksomheder er uhyre vigtig. Det er noget, som på sigt kan blive til stor gavn for den økonomiske vækst i Danmark. Evnen til at nytænke og udvikle nye produkter, eller hele forretnings-modeller, er særdeles vigtig for Danmarks samlede konkurrenceevne,« siger Troels Lund Poulsen.

"Aftalen med EIF vil øge vores hjælp til vækst og innovation i danske virksomheder. EKF hjælper allerede mere end 500 SMV’er hvert år, heraf de fleste med arbejdskapital. Men vi er meget glade for nu i samarbejde med EIF og bankerne at kunne gøre noget ekstra for innovative virksomheder”, siger EKF’s direktør Anette Eberhard.

Programmet er målrettet SMV’er, som selv eksporterer, eller som er underleve-randører til en eksportvirksomhed. Virksomheder med helt op til 500 ansatte kan dog også få en af de nye innovations-kautioner i EKF. Virksomheder med over 500 ansatte er ikke omfattet af programmet.   

Bortset fra lavere præmiesatser, et sæt innovationskriterier og en begrænsning på virksomhedsstørrelse er det business as usual, når man får en kaution under InnovFin-programmet. EKF’s øvrige kriterier for at kunne stille kaution er de samme som altid, og kreditvurdering foregår efter EKF’s sædvanlige rating-model. Virksomheden skal som hidtil have kreditten bevilliget i sin bank.

Del af Horizon 2020
InnovFin-programmet er en del af Horizon 2020, som er et EU-rammeprogram for forskning og innovation med mere end EUR 80 milliarder fra EU i ryggen i perioden 2014-2020. Aftalen mellem EKF og EIB er desuden garanteret af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, som er en kerneaktør i Investeringsplanen for Europa, også kendt som ”Junckerplanen”.

Virksomheder kan selv tjekke, om de opfylder ét af EIF’s 14 innovationskriterier i denne erklæring, som udfyldes af eksportøren og vedlægges bankens ansøgning til EKF. (NY PDF)

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Søren Weber Stendal, senior kommunikationskonsulent, EKF, M: 20 19 45 21, E: sws@ekf.dk