Vi samarbejder for at styrke dansk eksport

Danske virksomheder skal navigere i en mere og mere globaliseret verden. Derfor giver det god mening at have et bredt samarbejde, når målet er at styrke dansk eksport. EKF samarbejder med en lang række partnere og organisationer – både i Danmark og internationalt.

Nationalt samarbejde

I Danmark samarbejder vi med en række offentlige og private aktører om at hjælpe danske eksportvirksomheder frem i verden.

Vores samarbejdspartnere omfatter:

 • ​Danske banker
 • De regionale erhvervshuse
 • Eksportforeningen
 • Eksportrådet
 • Erhvervsorganisationer, heriblandt Dansk Industri, Dansk Erhverv, Vindmølleindustrien, SMVDanmark (det nye Håndværksråd), Landbrug & Fødevarer, Danske Maritime med flere.
 • IFU
 • Udenrigsministeriet
 • Vækstfonden

De regionale erhvervshuse

EKF har et tæt samarbejde med de seks regionale erhvervshuse om eksport og vækst. EKF hjælper kunderne i de regionale erhvervshuse med eksportfinansiering, mens erhvervshusene hjælper EKF's kunder med vækst.

For dig som eksportør betyder det, at du kan møde en rådgiver fra EKF i erhvervshusene og få hjælp og sparring til finansiering af eksport.

Erhvervshusenes arbejde for at styrke vækst og eksport indebærer, at de løbende screener deres kunder og sætter møder op med EKF, når det er relevant. På samme måde henviser EKF løbende kunder til erhvervshusene.

Erhvervshusene har blandt andet øje for virksomheder med vækstpotentiale, som har brug for råd og sparring for at udnytte det fuldt ud. Sparringen er uvildig, professionel og målrettet til din virksomheds behov. Desuden tager sparringen udgangspunkt i din dagligdag og dine udfordringer.

Erhvervshusene er typisk med til at styrke virksomheder inden for ledelse og strategi, økonomi og finansiering, salg og markedsføring, internationalisering samt teknologi og innovation.

Internationalt samarbejde

​Her repræsenterer EKF Danmark:

 • Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling.
 • Organisationen for samarbejde om handel i verden.
 • Det europæiske politiske og økonomiske samarbejde.
 • Internationalt samarbejde om aftaler med gældstruede lande.
 • Berne Unionen.Internationalt samarbejde for statslige og private kreditforsikrere.

EKF repræsenterer Danmark i en række internationale sammenhænge for at sikre lige og fair vilkår for danske eksportører i konkurrencen med andre landes eksportvirksomheder.

Vi deltager således på vegne af den danske stat for at fastlægge fælles internationale spilleregler for eksportkredit og handelspolitik. Vi arbejder for, at den internationale handel foregår på lige og fair vilkår, så eksportørerne kan koncentrere sig om at konkurrere på varernes kvalitet og pris.

EKF arbejder desuden for danske mærkesager, og vi har særligt fokus på områder, hvor danske virksomheder står stærkt. Blandt andet inden for grøn teknologi og små og mellemstore virksomheder.

Gennem det internationale samarbejde udbygger vi vores ekspertise, styrker vores netværk og henter inspiration til nye garantiprodukter, som kan gavne danske eksportvirksomheder.