BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 31. MAJ 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

EKF skaber vækst og velfærd i Danmark


EKF er Danmarks eksportkredit. Vi hjælper dansk eksport ved at gøre det muligt og attraktivt for kunder i udlandet at købe varer hos danske virksomheder. Det gør vi ved at hjælpe med at skaffe finansiering og ved at forsikre virksomheder og banker mod de økonomiske og politiske risici, der kan være ved at handle med andre lande. Vi hjælper både store og små virksomheder, og vi skræddersyr gerne løsninger, der passer til din virksomheds behov.

Den bedste sikkerhed en virksomhed kan få

EKF blev oprettet i 1922 som det blot tredje eksportkreditinstitut i verden. Gennem årene har vi opbygget en unik viden om de udfordringer, danske virksomheder møder, når de handler og investerer rundt om i verden.

EKF er ejet og garanteret af den danske stat. Vi er en selvstændig offentlig virksomhed (SOV) under Erhvervsministeriet, men drives som en moderne finansiel virksomhed. Med en garanti fra EKF har du altså den danske stat i ryggen, og det gør en forskel ude i verden.

En løsning der bringer dig videre

En eksportkreditgaranti er en forsikring mod de risici, der kan være ved at handle og investere i andre lande.

Med en eksportkreditgaranti fra EKF i ryggen er du og din bank sikre på at få jeres penge, selvom køber ikke kan eller vil betale. For eksempel når politiske forhold i et land gør forretningen umulig. Går noget galt, betaler EKF.

Når EKF tager risikoen, får du og din kunde langt bedre muligheder for at få finansieret jeres indbyrdes forretninger.
Adgang til eksportkreditter er vigtige for dansk eksport, fordi finansiering bliver en stadig mere afgørende faktor i international handel.

En garanti fra EKF kan derfor hjælpe din virksomhed til at vinde eller fastholde ordrer. Det giver dig mulighed for at styrke salget og skabe mere vækst i din virksomhed.

En eksportkreditgaranti kan altså både hjælpe dig med at finansiere din forretning, med at sælge mere og med at forvandle usikre markeder til sikker eksport

Samfundsnytte: Fremgang for dansk eksport skaber udvikling og jobs i Danmark

Uden eksportkreditter ville mange forretninger aldrig blive til noget. Når EKF tager risikoen, kan virksomhederne handle med hinanden alligevel.

​Ordrer til danske virksomheder skaber jobs og omsætning i Danmark. Og udvikling og vækst i udlandet samtidig. Det har stor værdi.

Hvert år er EKF med til at sikre tusindvis af arbejdspladser i Danmark og ordrer for mange milliarder til danske virksomheder.

Sådan foregår det

EKF kan hjælpe dig fra den første kontakt med en køber i udlandet, til du har afsluttet eksportforretningen og fået betaling for den.

Vi kræver, at forretningen grundlæggende er sund. Derfor hjælper vi dig med at vurdere, om din kunde er kreditværdig.

Dine eksportforretninger skal også skabe værdi for Danmark i form af for eksempel omsætning og arbejdspladser. Det vurderer EKF.
Endelig sikrer EKF sig også, at forretningen bliver gennemført på en social og miljømæssig ansvarlig måde.

Hvis den samlede risiko er acceptabel, dækker EKF risikoen.

Går alt som planlagt, gennemfører du forretningen som aftalt. Går noget galt, betaler EKF.