BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.
guleledninger

Persondatapolitik for hjemmeside, markedsføring og forretning


EKF indsamler data om din brug af vores hjemmeside og vores andre digitale kanaler og services. Dataene bruger vi til at forbedre din oplevelse af EKF’s digitale tilbud og give dig mere relevant indhold og markedsføring.

​EKF Danmarks Eksportkredit er en selvstændig offentlig virksomhed, som er ejet af staten og hører under Erhvervsministeriet.

EKF indsamler data om din brug af vores hjemmeside og vores andre digitale kanaler og services. Der er dels tale om cookiedata, som er knyttet til din computer, dels om data, som vi knytter til dig som person.

Dataene bruger vi til at forbedre din oplevelse af EKF’s digitale tilbud og give dig mere relevant indhold og markedsføring.

EKF bruger kun persondata i overensstemmelse med denne persondatapolitik og med de samtykker, du giver os, når du for eksempel accepterer cookies eller tilmelder dig vores e-mail nyhedsbreve eller andre tjenester.

Denne persondatapolitik angår kun de data, vi indsamler på dig, når du bruger EKF’s hjemmeside og interagerer med vores digitale markedsføring. Hvis du er kunde i EKF, gælder i stedet "Persondatapolitik for EKF's forretning", som du kan finde længere nede på denne side.

EKF opdaterer løbende persondatapolitikken, så den altid er tilpasset lovgivning, teknologisk udvikling og vores indsamling og brug af data.

Senest opdateret: 29. maj 2018 (version 2)

Herunder kan du læse om, hvordan EKF indsamler, bruger og passer på data, og du kan læse om dine rettigheder til at tilbagekalde samtykker og få slettet data.


Hvilke data indsamler vi, og hvad bruger vi dem til?

Cookiedata

Når du besøger vores hjemmeside ekf.dk indsamler vi data om dig og din brug af vores indhold. I første omgang forbinder vi ikke disse data til dig som person, men alene til din computer, mobiltelefon eller tablet (enhed).

Det foregår ved, at vi sætter såkaldte cookies på din enhed. En cookie er en lille datafil, som bliver gemt på din enhed og er knyttet til enhedens IP-adresse. Med en cookie kan vi genkende din enhed, hvis du kommer igen flere gange, og vi kan se, hvordan du klikker dig rundt på hjemmesiden.

Vi kan for eksempel også se, hvilken internetudbyder og browser, du bruger, og vi kan se din geografiske place-ring på byniveau. Hvis du besøger os fra dit arbejde, kan computerens IP-adresse i nogle tilfælde også fortælle os hvilket firma, du arbejder i.    

Cookies gør det muligt for os at indsamle data om, hvor på nettet vores brugere kommer fra, og hvordan de be-nytter vores digitale tilbud. Og med den indsigt, som cookiedata giver os, forsøger vi at gøre din brugeroplevelse bedre. Vi bruger også cookies til at lave målrettet markedsføring af vores ydelser og services overfor dig andre steder på internettet, efter du har besøgt vores hjemmesider. Men alt sammen stadig uden, at vi forbinder data til dig som person.   

EKF sætter en lang række cookies, når du besøger vores hjemmeside. Du kan se en komplet oversigt iEKF’s cookiepolitik og oversigt over cookies.

Hvis du ikke ønsker, at vi sætter cookies på din computer, kan du blokere brugen af cookies i din browser, se nærmere i vores cookiepolitik via ovenstående link. 

Persondata

EKF indsamler personlige data på dig, når du tilmelder dig vores e-mail nyhedsbreve, udfylder en kontaktformular på vores hjemmeside eller udfylder en formular på for eksempel LinkedIn eller Facebook. Det kan være dit navn, dit firmas navn, din e-mailadresse og svar, du har givet os i et spørgeskema eller en formular.

Når du giver os personlige oplysninger om dig selv, vil vi koble dem med data, som vi indsamler med cookies. Det kan være klik på bannere og kampagner rundt omkring på internettet og sociale medier, besøg og adfærd på vores hjemmeside, downloads af materiale eller åbning af e-mails. Hvis du har besøgt vores digitale tjenester fra forskellige enheder, for eksempel fra både din telefon og din PC, vil vi også kunne koble data og genkende dig på tværs af enheder.

Vi samler alle dataene i vores CRM-system, hvor de bliver koblet med de oplysninger, vi eventuelt har om dig her i forvejen, enten fra tidligere kontakt eller fra din virksomheds hjemmeside. Det kan være din virksomheds adresse, dit telefonnummer, din stilling og oplysninger om forretninger, vi har lavet med dig og din virksomhed.

EKF indsamler persondata for at blive klogere på, hvem vores brugere er, og hvordan de bruger vores indhold. Det gør vi for bedre at kunne tilpasse og personalisere vores kommunikation og markedsføring til dig. Det giver en bedre oplevelse for dig som bruger, når du får relevante og behovstilpassede tilbud fra EKF på de rigtige tidspunkter.

​For eksempel sker det, at vi bruger persondata i form af e-mailadresser til at køre målrettet annoncering på sociale medier som LinkedIn eller Facebook. Formålet er at få information om EKF ud til dig og andre, som arbejder i virksomheder, hvis eksport vi kan styrke med vores finansieringsløsninger.

Det sker desuden, at vi, baseret på de data, vi har om en person, kontakter personen telefonisk eller per mail. Det gør vi, hvis vi tror, at personen og det firma, personen arbejder i, kan have gavn af vores finansieringsløsninger.

Vi passer på dine data

De data, vi har om dig, bliver kun brugt af os og kun til de formål, som de er indsamlet til. Vi hverken deler eller sælger cookiedata og persondata til nogle anden- eller tredjeparter.

Hvor længe beholder vi dine data

Det er meget forskelligt, hvor længe vi opbevarer cookiedata. Nogle cookies opbevarer vi kun så længe som dit besøg på hjemmesiden varer. Andre som eksempelvis marketingcookies beholder vi i flere år. Det fulde overblik over cookies og hvor længe, de løber, kan du se i vores cookiepolitik.

Når du har givet os personlige data, beholder vi dem så længe, som vi har brug for dem, men kun til de formål, de er indsamlet. Hvis du kontakter os og beder os slette de data, vi har på dig, sletter vi dem.

Dine rettigheder: ret til indsigt, sletning, tilbagekaldelse af samtykke samt klageret

Du kan til enhver tid bede EKF om indsigt i, hvilke oplysninger vi har om dig, og du kan til enhver tid bede os rette i eller slette de oplysninger, vi har liggende om dig. Du kan også bede om en kopi af de data, vi har liggende om dig og få det tilsendt som csv-fil/Excel-fil. 

Det foregår ved at sende en e-mail til dpo@ekf.dk. Vi kvitterer for modtagelsen og behandler din henvendelse så hurtigt som muligt. Da der er tale om en manuel opgave, kan der gå lidt tid, før vi kan opfylde dit ønske, men ikke over én måned.

I forhold til vores e-mail nyheder og e-mail markedsføring kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke via et link, som er inkluderet i alle de mails, du modtager. En sådan ændring slår igennem med det samme. 

Klagemulighed

Hvis du vil klage over EKF’s indsamling og brug af persondata, kan det ske til Datatilsynet.

Dataansvarlig

EKF Danmarks Eksportkredit

CVR: DK30763777

Lautrupsgade 11

2100 København Ø

T: +45 35 46 26 00

M: ekf@ekf.dk

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Lautrupsgade 11

2100 København Ø

E: dpo@ekf.dk

Persondatapolitik for EKF's forretning

EKF benytter persondata i vores forretning, herunder i forbindelse med vores samarbejde med forretningspart-nere. I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan EKF indsamler, behandler og beskytter persondata samt dine rettigheder i forhold til de oplysninger, vi indhenter om dig.

Oplysninger om personer hos kunder og samarbejdspartnere er nødvendige for, at vi kan udføre vores arbejde med at fremme danske virksomhedens eksport og internationalisering. Vi bestræber os på kun at indsamle nødvendige oplysninger, og vi sørger for at behandle og opbevare dem fortroligt og forsvarligt.

Hvad siger loven?

EU’s forordning om persondata samt databehandlingsloven giver EKF lov til at indsamle og behandle person- oplysninger.
Du skal være opmærksom på, at EKF har pligt til at indsamle visse oplysninger, eksempelvis for at overholde hvidvaskloven og konkurrenceregler for offentlige indkøb. Vi kan ikke indgå aftaler, samarbejde med, kontakte eller tilbyde dig ydelser uden at indsamle disse oplysninger.


Hvilke persondata indsamler vi og hvorfor?

I EKF indsamler, behandler og opbevarer vi oplysninger om dig i forbindelse med følgende formål:

 • Kundekontakt og levering af ydelser. Almindelige personoplysninger (navn, titel, e-mailadresse, adresse, telefonnummer, stilling), oplysninger om kautionister og andre nøglepersoner, blandt andet økonomiske forhold og i nogle tilfælde helbredsoplysninger på ledelsen i specifikke projekter, oplysninger om projektdeltagere, herunder jordejere samt oplysninger om personer, der har rettet krav, indgivet stævning eller lignende mod projektet.

 • Indkøb og vurdering af tilbudsgivere. Almindelige personoplysninger, CV, detaljer indeholdt i tilbud, uddannelsesoplysninger, detaljer om tidligere opgaver og andre referencer. Straffeattester og serviceattester. CPR-nummer.

 • Overholdelse af hvidvaskloven. Navn, adresse, pas- og/eller kørekortkopier, oplysninger registreret i EU's sanktionsliste og OFAC-listen gennem ORBIS, oplysninger fra Compliance Catalyst, oplysninger om eventuel politisk eksponering, familierelationer, om du eller din familie og nærtstående har haft offentligt hverv af væsentlig betydning, oplysninger om politisk tilhørsforhold, straffeattester og CPR-nummer.

 • Undersøgelse af omdømme. Navn, alder, familierelationer, erhvervshistorik, uddannelsesmæssige oplysninger, om vedkommende er politisk eksponeret, om du eller din familie og nærtstående har haft offentligt hverv af væsentlig betydning. Vi kan i forbindelse med vores undersøgelser få oplysninger om strafbare forhold.

 • Markedsføring, events og receptioner m.v. Almindelige personoplysninger. CV for eksterne oplægsholdere. Oplysning om allergener og evt. andre helbredsforhold af relevans for planlægningen. Billeder af ansatte hos eksportører.

 • Vurdering af social- og miljøforhold. Fornavn, efternavn, adresse for personer, der bliver påvirket eller kan blive påvirket af en mulig eller aktuel sag. I nogle tilfælde indsamler vi også særlige oplysninger om eksempelvis race, etnicitet og fingeraftryk.

 • Håndtering af arbejdsskader og dødsfald i projekter, som EKF er involveret i. Navn, alder, familiære relationer, oplysninger om arbejdsskade-hændelse og håndteringen heraf, konsekvenser af hændelsen, oplysninger om efterladte.

 • Øvrig kontakt til kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter. Navn, telefonnummer, e-mailadresse og indholdet af den besked, du sender til os.


Baggrund for behandling af oplysningerne

Almindelige personoplysninger (alle personoplysninger undtagen CPR-nummer) behandler vi med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke), litra b (indgåelse af kontrakt), litra c (retlig forpligtelse), litra f (legitim interesse). Den legitime interesse består blandt andet i vores behov for at behandle kontaktoplysninger, undersøge og vurdere kreditværdighed i forbindelse med vores ydelser, undersøge og identificere eventuelle årsager, der kan medføre negativ omtale, afholdelse af og deltagelse i netværksarrangementer og lignende begivenheder, varetagelse af vores CSR-forpligtelser (corporate social responsibility) samt forebygge og undgå arbejdsskader og dødsfald i forbindelse med vores projekter.

Personoplysninger om helbred på ledelsen af en virksomhed og oplysninger om allergier i forbindelse med events og receptioner behandles med hjemmel i persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra a (samtykke). Personoplysninger om race, etnicitet og fingeraftryk behandler vi med hjemmel i persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra c, da de er nødvendige for at beskytte den registreredes vitale interesser. Personoplysninger omkring politisk tilhørsforhold behandler vi med hjemmel i persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra e, da de er offentliggjort af den registrerede.

CPR-numre behandler vi med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, og oplysninger om strafbare forhold behandler vi med hjemmel i databeskyttelseslovens § 8.


Hvor får vi oplysningerne fra?

Vi indsamler personoplysninger fra disse kilder:

 • Direkte fra dig eller fra din arbejdsplads.

 • Fra samarbejdspartnere.

 • Fra banker og andre finansielle virksomheder.

 • Fra tredjeparter som leverandører, advokater og konsulenter, der hjælper os i forbindelse med et projekt eller et engagement.

 • Fra referencer.

 • Fra offentlige myndigheder.

 • Fra offentligt tilgængelige kilder, blandt andet sociale medier, NN markedsdata, EU's sanktionsliste, OFAC-listen igennem ORBIS, oplysninger fra Compliance Catalyst, søgemaskiner og nyhedsmedier.


Hvem deler vi personoplysninger med?

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Tredjeparter, som vi samarbejder med, eller som hjælper os. Blandt andet kreditvurderingsbureauer, rådgivere og andre leverandører af tjenesteydelser.
 • Offentlige myndigheder, som vi har pligt til at informere.
 • Andre deltagere i et engagement eller et projekt.
 • Oplægsholderes identitet og CV kan vi helt eller delvist offentliggøre, eksempelvis i forbindelse med annoncering af arrangementer.


Hvor længe opbevarer vi persondata?

EKF opbevarer kontaktoplysninger så længe vi fortsat har behov for oplysningerne. Eksempelvis hvis vi vurderer, at det kan blive relevant at indlede et fremtidigt samarbejde. Kontaktoplysningerne gennemgås en gang årligt for at sikre, at de stadig er relevante at opbevare.

Personoplysninger i forbindelse med konkrete projekter og indgåede kontrakter opbevarer vi i 5 år, efter at projektet er afsluttet. Nogle oplysninger bevarer vi som en del af EKF’s historiske dokumentation af projekter.

Personoplysninger i forbindelse med projekter, der ikke bliver til noget, opbevarer vi i 3 måneder, efter det er klart, at forretningen ikke bliver til noget. EKF gemmer dog oplysningerne i 5 år, hvis der er foretaget KYC.

Personoplysninger i forbindelse med afviste tilbud og konsulenter opbevarer vi i 6 måneder, medmindre vi vurderer, at vi fortsat har behov for oplysningerne.


Overførsel af persondata til lande udenfor EU

EU-forordningen om persondata gælder i EU-landene. I forbindelse med konkrete projekter kan det ske, at EKF har behov for at overføre personoplysninger til samarbejdspartnere i lande uden for EU, hvor projektet foregår.
Vi arbejder med to scenarier:

 1. Lande eller virksomheder, som ifølge EU-Kommissionens vurdering beskytter personoplysninger på et tilstrækkeligt niveau – enten gennem lovgivning eller gennem andre foranstaltninger.

 2. Lande eller virksomheder, som ifølge EU-Kommissionens vurdering ikke beskytter personoplysninger på et tilstrækkeligt niveau.

I disse tilfælde vil vi sikre den nødvendige beskyttelse af personoplysninger ved at benytte Kommissionens standardkontrakter eller andre kontrakter, der er godkendt af kompetente myndigheder.

Vi kan også benytte adfærdskodekser, som er godkendt efter Artikel 40, og en godkendt certificeringsmekanisme i henhold til Artikel 42.


Dine rettigheder

Når vi indsamler, behandler og opbevarer oplysninger om dig, har du også nogle rettigheder.

 • Du kan få oplyst, hvilke data vi opbevarer.

 • Du kan anmode om at få forkerte oplysninger rettet eller få oplysninger slettet tidligere, end vi ellers sletter persondata. Du kan også anmode om, at vi begrænser behandlingen af personoplysninger om dig.

 • Du kan sige nej til eller få begrænset, at vi behandler oplysninger om dig. Det kan dog medføre, at vi ikke kan indgå aftaler eller på anden måde samarbejde med dig, ligesom det kan have konsekvenser for vores levering af ydelser.

 • Du kan ubetinget sige nej til, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring.

 • I nogle tilfælde kan vi bede dig om lov til (dit samtykke til) at benytte dine personoplysninger. Du kan altid trække dit samtykke tilbage, men det kan dog først gælde fra det tidspunkt, hvor du trækker det tilbage.

 • Du kan bede om at få udleveret de personoplysninger, som du selv har givet os.

 • Du kan klage til Datatilsynet.


Der kan være betingelser eller begrænsninger i forhold til dine rettigheder.


Hvem kan du kontakte?

Hvis du har spørgsmål om EKF’s persondatapolitik, kan du kontakte vores mail: dpo@ekf.dk

Den juridiske enhed, som har ansvaret for persondata, er:

EKF Danmarks Eksportkredit
CVR: 30763777
Lautrupsgade 11
2100 København Ø Danmark
E-mail: ekf@ekf.dk
Tlf. nr: +45 35 46 26 00