EKF's lovgrundlag & selskabsdokumenter

EKF er en selvstændig offentlig virksomhed, som er reguleret ved lov. EKF's lovgrundlag består af "Lov om EKF Danmarks Eksportkredit" med tilhørende bemærkninger og vedtægter.