Ny indsats skal trække flere ordrer hjem til Danmark

EKF rejser ikke alene med ud i verden – vi tager også verden med hjem til danske virksomheder. Et styrket opsøgende arbejde skal især sælge mere dansk grøn teknologi.

Konkurrencen mellem virksomheder og mellem verdens eksportkreditinstitutter er hård. Det gælder på alle områder, men især inden for grøn omstilling. Dertil kommer stor aktuel appetit på finansiering af grønne projekter i det private marked.

Succesen for de enkelte landes ECA’er og de øvrige finansielle aktører afgøres af attraktive produkter, men i stigende grad også af synlighed overfor potentielle kunder og internationale banker.

EKF har i en årrække været i gang med det opsøgende arbejde. Men i 2021 har vi taget et stort næste skridt med åbningen af to regionale kontorer i henholdsvis New York og Singapore. De udsendte EKF-medarbejdere er nu på plads på Danmarks eksisterende repræsentationer og i fuld gang med arbejdet.

Den grønne omstilling i både USA og Asien er på vej op i fart, og Danmark står i en unik position, fordi vi teknologisk er førende på mange af de efterspurgte grønne løsninger.

Tæt på vigtige aktører

Opgaven er at være lokalt til stede over for potentielle købere af danske løsninger og skabe relationer til både virksomheder, internationale banker, finansielle rådgivere, organisationer og regeringer. Dertil kommer åbning af helt nye markeder, hvor danske virksomheder endnu ikke er til stede.

Den grønne omstilling i både USA og Asien er på vej op i fart, og Danmark står i en unik position, fordi vi teknologisk er førende på mange af de efterspurgte grønne løsninger. Det gælder for offshore vind, men også på en række andre grønne energiløsninger.

Samtidig har EKF øget indsatsen i det opsøgende arbejde ud fra København. Det gælder i en række store infrastrukturprojekter i Afrika med blandt andet sundhedsklinikker i Elfenbenskysten i samarbejde med Per Aasleff PF.

Det største eksportlån i EKF’s historie – 576 mio. euro svarende til 4,3 mia. kr. – faldt også på plads i slutningen af 2021. Underskrivelsen af lånet til den 200 km lange elektriske jernbane i Tyrkiet fandt sted på den sidste dag i november. Selvom EKF i vid udstrækning har genforsikret lånet hos en række andre landes eksportkreditinstitutter, vil EKF’s deltagelse give ordrer til danske virksomheder for sammenlagt flere hundrede millioner kr. Det er ordrer, der ikke ville være tilfaldet Danmark, hvis ikke EKF var blevet valgt specifikt af en af vores vigtige samarbejdspartner, Standard Chartered Bank, til at deltage i projektet.

EKF følger fortsat med danske virksomheder ud i verden med finansiering og risikoafdækning. Sådan som vi har gjort i 100 år. Men indsatsen for selvstændigt at hente ordrer hjem til Danmark har i 2021 vist sit værd – og vil kun blive opprioriteret i årene, der kommer.


Retur til alle artikler i årsrapport 2021