Grøn førerposition gør EKF attraktiv

Verdens grønneste eksportkreditinstitut bliver endnu grønnere. Årtiers vindmølleeventyr og en ny ambitiøs klimapolitik viser vejen frem for EKF.

Det var i 1998, at EKF gav den første garanti for betaling af en vindmølle, som Vestas havde solgt til en kunde i Tyrkiet. En ny grøn æra åbnede sig.

Siden er EKF blevet bredt anerkendt som verdens absolut førende eksportkreditinstitut inden for finansiering af vindmølleparker både på land og på havet i store dele af verden. Til gavn for eksportørerne og for hele det danske vindmølleeventyr, der i dag gør ikke bare EKF, men også Danmark attraktiv i den globale grønne omstilling.

70 pct. af EKF’s forretninger er i dag grønne – og vind står for hovedparten. Knap hver tredje vindmølle i Nordsøen er finansieret med deltagelse fra EKF. Alene de seneste 10 år har vi medvirket til finansiering af 120 vindparker i 34 lande, som har mobiliseret over 400 mia. kr. privat kapital på tværs af en række lande.

 120 vindprojekter støttet af EKF mellem 2011 og 2020.

Den styrkeposition stiller EKF i en gunstig position, når det gælder om at være med til at udvikle og finansiere fremtidens grønne teknologier som Power-to-X, men også fangst og lagring af CO2. Dels vil de grønne brændsler kræve en enorm global udbygning med vindenergi, dels har EKF som de færreste aktører stor ekspertise og lang erfaring i at deltage i komplekse finansielle pakker, som også vil være nødvendige i den globale udrulning af nye, grønne teknologier.

Klimapolitik med ambitiøse mål

Den grønne førerposition er i 2021 blev fulgt op med en egentlig klimapolitik for EKF. Her forpligter EKF sig til en net zero-strategi, der skal føre til, at vores samlede portefølje er klimaneutral senest i 2045. Det er ambitiøst, men realistisk netop på grund af årtiers grønne satsning. Som et mål på vejen skal EKF i 2030 have finansieret nye grønne projekter for 200 mia. kr.

Med klimapolitikken tager EKF både stilling og ansvar for den globale klimadagsorden og bidrager aktivt til Parisaftalens målsætninger om at begrænse den globale opvarmning til halvanden grads temperaturstigning samt Danmarks målsætning om en 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030. Derudover vil vi løbende arbejde på at påvirke de multilaterale rammer for international finansiering, så de lever op til Parisaftalens mål.

EKF fastholder naturligvis sit stop for eksportfinansiering af kul og skal over tid helt ud af fossile projekter. Den danske regering har i november 2021 besluttet, at det allerede fra begyndelsen af 2022 skal være slut med offentlig dansk finansiering og eksportfremme af fossile brændsler i energisektoren i udlandet. EKF’s klimapolitik betyder, at vi kommer til at udfase al finansiering af projekter, der er uforenelige med den grønne omstilling.

Mange lande skeler med beundring til Danmarks vindeventyr, men er i stigende grad også klar til at tage kampen op

Dermed får EKF et unikt afsæt til at understøtte danske eksportører i den grønne omstilling nu og i fremtiden i en skærpet global konkurrence, hvor grøn omstilling i stigende grad er et konkurrenceparameter. Vi har en ambition om at gå forrest med finansielle løsninger, der kan løfte den grønne omstilling også i de energitunge virksomheder.

EKF Danmarks Eksportkredit var grøn før de fleste. Det gør os førende i dag. Og det giver os chancen for også at være grøn frontløber i fremtiden. Danmarks rolle som international klimaleder må dog ikke tages for givet. Mange lande skeler med beundring til Danmarks vindeventyr, men er i stigende grad også klar til at tage kampen op. Det kunne bl.a. ses tydeligt på klimakonferencen COP26, hvor EKF’s direktør og flere andre medarbejdere var inviteret som paneldeltagere i flere debatter om fremtidens klimafinansiering.

Vi skal som EKF og som land derfor fortsat være ambitiøse, så også de næste årtier kan blive et grønt dansk eksporteventyr. Vi har alle forudsætningerne.

Retur til alle artikler i årsrapport 2021