Vækst og grøn omstilling i en tid med corona


2021 blev et omskifteligt år – først i skyggen af covid-19, der fortsat lukkede lande og satte forretninger i stå – og i andet halvår på ryggen af en højkonjunktur, som gav fart og nye muligheder for dansk erhvervsliv.

Den lavere aktivitet for danske eksportvirksomheder i årets første halvdel kom naturligt også til at præge EKF Danmarks Eksportkredit. Men året endte efter en stærk slutspurt alligevel på et tilfredsstillende niveau.

2021 blev således et godt eksportår – for danske virksomheder og EKF. Årets resultat blev 548 mio. kr. med samlede nyudstedelser for 19 mia. kr.

Dermed blev Danmarks position som handelsnation og EKF’s rolle som partner for danske virksomheders eksport og internationalisering understreget endnu engang. En rolle, som vi her i 2022 har udfyldt i 100 år.

De seneste 30 år har eksporten været af stigende betydning, så den i dag udgør over halvdelen af Danmarks BNP, og er afgørende for næsten hvert andet job i den private sektor. EKF’s bidrag til Danmarks BNP var i 2021 på 9 mia. kr.

EKF Danmarks Eksportkredit har siden starten været en aktiv partner i Danmarks udvikling som eksportnation. En rejse fra 1922 med alt fra landbrugsvarer, maskiner og skibe til typehuse og vindmøller – men altid med et EKF, der har stået klar til at forsikre, finansiere og skabe resultater sammen med dansk erhvervsliv.

EKF vælges til for vores viden, agilitet og attraktive produkter, samtidig med at det private finansielle marked er i stand til at løfte stadig mere finansiering.

2021 var ingen undtagelse: Vindparker, infrastruktur og i det hele taget global grøn omstilling har præget årets forretninger. Vi er både rejst ud med danske eksportvirksomheder – men har også ført verden hjem til Danmark ved at deltage i finansieringen af store projekter, hvor danske virksomheder ellers ikke ville have fået ordrer.

Vi har således i 2021 finansieret vindparker i Polen og Vietnam og har konsolideret og udbygget vores rolle som troværdig finansiel partner for den globale vindindustri både på modne og nye markeder.

EKF vælges til for vores viden, agilitet og attraktive produkter, samtidig med at det private finansielle marked er i stand til at løfte stadig mere finansiering.

Det er også vores kompetencer og vilje til at strukturere store komplekse finansieringsprojekter, der har været afgørende for, at EKF i slutningen af året kunne udstede det største eksportlån i EKF’s historie på 4,3 mia. kr. til en 200 km elektrisk højhastighedsjernbane i Tyrkiet. Et lån, der betyder, at danske virksomheder efterfølgende er sikret ordrer for store beløb.

Ambitiøs klimapolitik

I EKF udbygger vi i disse år i det hele taget vores rolle som katalysator for dansk eksport og grøn omstilling.

EKF er allerede et af verdens førende grønne eksportkreditinstitutter. 70 pct. af vores forretninger er grønne. Alene de seneste ti år har vi medvirket til finansiering af 120 vindparker, der har mobiliseret over 400 mia. kr. i privat kapital.

Men ambitionerne rækker endnu videre. Derfor har bestyrelsen for EKF vedtaget en klimapolitik med et mål om klimaneutralitet for hele vores forretning i 2045. Det er ambitiøst, men flugter med vores mål om ikke bare at følge med kunderne i den grønne omstilling – men også skubbe på og være en katalysator i Danmark og globalt. Konkret forpligter vi os selv på at finansiere grønne projekter for 200 mia. kr. inden 2030. Det er realistisk – og forhåbentligt kommer vi endnu højere op.

Rejsen mod et klimaneutralt EKF i 2045 begynder nu. Regeringen har i november 2021 besluttet et stop for og udfasning af offentlig finansiering af fossile projekter i energisektoren i udlandet.

På længere sigt betyder EKF’s klimapolitik, at vi medvirker til at omstille sektorer fra fossilt til grønt og udfaser finansiering af projekter, der er uforenelige med den grønne omstilling og de nationale og internationale klimamål.

Den grønne omstilling – for EKF, for Danmark, ja for hele verden – forudsætter samtidig, at der satses på nye grønne teknologier, herunder især Power-to-X, men også lagring og fangst af CO2. Pipelinen hos EKF af Power-to-X-projekter er allerede stor, men da ingen med sikkerhed kan udpege sikre vindere i det grønne kapløb, så er der også store risici. Dem er EKF parat til at løbe, på samme måde som vi gennem årtier har været aktiv partner i det danske vindmølleeventyr.

EKF henter ordrer hjem

Vejen til øget dansk eksport får også nye vigtige spor hos EKF. Vi skal nemlig ikke alene bistå danske virksomheder med konkrete handler, men skal også selv i højere grad skaffe forretning hjem til Danmark.

Her bliver vores to nye regionalkontorer i New York og Singapore af afgørende betydning. EKF er globalt anerkendt som attraktiv finansiel partner, og ved at komme tættere på kunder i Asien og Syd- og Nordamerika kan vi i højere grad sikre, at danske virksomheder får del i især grønne projekter. Men også EKF’s arbejde ud af København bliver i stadig stigende omfang opsøgende på Danmarks vegne.

Vi skal medvirke til, at Danmark bevarer sin førerposition inden for vind, og skabe grundlaget for, at Danmark kan få en lignende position inden for nye, grønne teknologier. Samtidig med at vi støtter danske virksomheder bredt.

Hjælp fra første eksportskridt

De færreste virksomheder er imidlertid blevet store uden først at være små. Derfor har EKF i 2021 via Folketingets eksportpakker i forbindelse med covid-19, men også i al vores øvrige virke, et skarpt fokus på de mindre og mellemstore virksomheders vækst og eksport.

Et eksempel er EKF’s bidrag til udvikling af vækstkometen Hobbii, der har gjort noget så utraditionelt som eksport af strikkegarn til en succes, der slet ikke er toppet endnu.

Otte ud af ti af EKF’s kunder er SMV’er. Gennem en række produkter har vi i årets løb været med til at forsikre deres salg og finansiere deres vækst og udvikling enten direkte eller sammen med kundernes banker.

Vækst i en grøn verden

I en omskiftelig verden, hvor væksten indtil nu har buldret frem, men usikkerheden i høj grad består, er EKF bevidst om rollen som partner for danske eksportvirksomheder i med- og modgang. EKF har således i 2021 sikret eksportkontrakter for 26 mia. kr. og skabt eller fastholdt 10.700 job.

Vores mål er at gøre Danmark rigere og verden grønnere. Det kan ske ved at vi fortsat har en ambition om at være det førende eksportkreditinstitut i verden, når det gælder innovation og grøn omstilling. Vi skal drive den grønne omstilling frem sammen med virksomhederne og hjælpe dem i deres transition. Vi skal medvirke til, at Danmark bevarer sin førerposition inden for vind, og skabe grundlaget for, at Danmark kan få en lignende position inden for nye, grønne teknologier. Samtidig med at vi støtter danske virksomheder bredt.

Det har EKF gjort i 100 år, og det vil vi fortsætte med i Danmarks Eksport- og Investeringsfond, der er en sammenlægning af EKF, Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond, som på baggrund af et udspil fra regeringen – ”Danmark kan mere 1” – i efteråret 2021 er blevet aftalt af et flertal i Folketinget i begyndelsen af 2022.

Danmarks Eksport- og Investeringsfond skal styrke det samlede statslige tilbud til danske vækst- og eksportvirksomheder. Målet er fremadrettet at skabe en mere sammenhængende, grøn og international konkurrencedygtig statslig finansieringsindsats for alle danske virksomheder. Det er et mål, som EKF støtter helt op om.

Christian Frigast

Bestyrelsesformand i EKF


Retur til alle artikler i årsrapport 2021