EKF skaber værdi for Danmark

Det er eksport, der skaber grundlaget for vores fælles velfærd. Og eksportkredit er afgørende for vækst i eksporten. EKF har i 100 år været partner i Danmarks mange eksporteventyr.

Danmark ville være et fattigt land uden international handel. Eksport af medicin, fødevarer, maskiner og søtransport – men også vindparker og anden grøn teknologi er forudsætningen for Danmarks velstand og velfærd.

Eksporten udgør i dag over 50 pct. af Danmarks BNP.  Danmarks internationale handel er især steget de seneste 30 år, og de eksporterende virksomheder får en stadig stigende betydning for den danske velstand og beskæftigelse. Knap hvert andet job i den private sektor er afhængigt af dansk eksport. Det er især beskæftigelsen uden for de store byer, der får gavn af den stigende danske eksport.

EKF har i 100 år hjulpet danske virksomheder ud i verden – og dermed været med til at skabe det velstående Danmark, vi har i dag. Tiden efter 1. Verdenskrig var en usikker periode for verdenshandlen, og det var her, at de første statslige eksportkreditinstitutter – såkaldte ECA’er – blev etableret. Da EKF blev oprettet i 1922, var vi verdens kun tredje eksportkreditinstitut med en garantiramme på 5 mio. kr.

Men eksport medfører også risici for de enkelte virksomheder og kræver viden om nye markeder. Mens det kan være mere trygt at producere til hjemmemarkedet eller de nærmeste naboer, så stiger kompleksiteten, når virksomheder sælger på fremmede markeder, hvor køberne kan være mindre robuste, og de enkelte lande i højere grad oplever både politisk og finansiel uro.

Her er det opgaven for EKF Danmarks Eksportkredit, på linje med andres landes ECA’er, at åbne virksomhedernes vindue ud til verden ved at skaffe finansiering og afdække risici ved eksport og internationalisering.


Fra bacon til vindparker

Og EKF blev hurtigt efter starten for 100 år siden en vigtig brik i dansk eksport af alt fra blyanter, bacon og bagemaskiner. EKF har historisk forsikret store dele af dansk eksport, og i 1980’erne var andelen helt oppe på 25 pct. I 1990’erne valgte man politisk at privatisere de kortfristede, kommercielle garantier, så EKF som statsejet selskab kunne koncentrere sig om de længerevarende kreditter. De store forretninger var typisk skibe, cementfabrikker og mejerier. De seneste årtier har EKF været aktiv medspiller i skabelsen af det danske vindmølleeventyr, og EKF er i dag verdens førende ECA på finansiering af vindmølleparker sammen med samarbejdspartnere som Vestas, Siemens Gamesa, Ørsted og CIP. De seneste 20 år er antallet af kunder hos EKF samtidig vokset kraftigt som resultat af stadig flere produkter og services rettet mod de mindre- og mellemstore eksportvirksomheder.

Et århundrede er nu gået, hvor både dansk erhvervsliv og EKF har udviklet sig gennem nye produkter, nye markeder og i stadig tættere samspil med nogle af Danmarks allerstørste virksomheder.

Knap 90 pct. af verdenshandelen vurderes at være afhængig af finansiering, forsikring eller garantier fra statslige eller private banker og kreditforsikrere. Eksportkreditter er således afgørende for den udveksling af varer, som især er vigtig i en lille og åben økonomi som den danske. En række videnskabelige studier de seneste år har ligeledes vist, at effekten af EKF’s arbejde er markant for både de direkte kunder – eksportvirksomhederne – men også deres underleverandører.

Med et samlet forretningsomfang på 112 mia. kr. i 2021 er EKF afgørende for, at de nuværende og fremtidige eksporteventyr – fra vindmøller og Power-to-X til eksport af maskiner og viden– bliver til virkelighed. I 2021 var EKF’s bidrag til Danmarks BNP på 9 mia. kr. 

Et århundrede er nu gået, hvor både dansk erhvervsliv og EKF har udviklet sig gennem nye produkter, nye markeder og i stadig tættere samspil med nogle af Danmarks allerstørste virksomheder.

Værdien for Danmark af EKF’s arbejde kan aflæses på flere fronter. I 2021 har EKF bidraget via garantier og finansiering til eksportkontrakter for samlet 26 mia. kr. Vi har i 2021 skabt eller fastholdt 10.700 arbejdspladser i Danmark, og vi har muliggjort et skattebidrag på 3 mia. kr.

Eksporten vil uden tvivl også fremover være afgørende for Danmarks velstand. Men om den globale verdenshandel vil fortsætte de seneste årtiers kraftige vækst for Danmark og en række andre vestlige lande er mere uvist. Bump i den fortsatte globalisering skaber usikkerhed. Konkurrencen mellem både nationer og virksomheder intensiveres. Omvendt kan eksport af nye, grønne teknologier, hvor Danmark allerede har et forspring, skabe nye eksportmuligheder.

Under alle omstændigheder står EKF – sammen med dansk erhvervsliv – parat til at åbne nye markeder og stille med attraktive finansieringsmuligheder. Præcis som vi har gjort i 100 år.


Retur til alle artikler i årsrapport 2021