Den første og den største – en grøn rejse med vindmøller

Den grønne rejse for EKF er tæt forbundet med vindmøller. Fra den første finansiering af en Vestas mølle i 1998 og i alle årene herefter – indtil i dag, hvor såvel vindmøllerne som samarbejdet med Vestas og andre vindmølleproducenter er vokset.

Både vingerne og samarbejdet har haft vokseværk. Helt konkret fra 44 meter til 174 meter fra vinge til vinge – den såkaldte rotordiameter – siden EKF for 23 år siden for første gang var med til at finansiere en Vestas vindmølle til i dag, hvor EKF finansierer selskabets gigantmøller i bl.a. Østersøen.

EKF har erfaringen og ekspertisen til at indgå i de store handler, og jeg ser frem til, at vi kommer til at være sammen om endnu flere grønne projekter i fremtiden

Dengang i 1998 hed Vestas møllen V44 og kunne producere 600 KW strøm og var placeret i et vindprojekt i Tyrkiet. I 2021 hedder de største Vestas møller V174 og kommer til at rage knap 200 meter op i luften – og kan producere 9,5 MW strøm, når de er placeret på deres fundamenter ude i den tyske del af Østersøen.

Udbredelsen af vindenergi som alternativ til kul og olie var allerede godt i gang, da EKF i slutningen af 1990’erne, som led i et mere opsøgende arbejde blandt danske eksportører, begyndte at samarbejde med Vestas. Og i 1998 udstedte EKF de første garantier som sikkerhed i forbindelse med udenlandske kunders køb af vindmøller i det danske selskab.

Vestas ser frem til flere projekter

Og selv om Vestas også i dag sælger mange vindmøller uden medvirken fra EKF, så er samarbejdet blevet både tæt og vigtigt.

”Vi ser vores årelange og tætte samarbejde med EKF som afgørende, når vi leverer møller til vindparker i visse dele af verden, og især når det gælder komplekse finansielle transaktioner, og når vi i fællesskab er med til at åbne nye markeder for danske grønne løsninger. EKF har erfaringen og ekspertisen til at indgå i de store handler, og jeg ser frem til, at vi kommer til at være sammen om endnu flere grønne projekter i fremtiden,” siger Henrik Andersen, CEO i Vestas.

I alt medvirkede EKF i 2021 til etablering af Vestas vindmølleprojekter med en kapacitet på godt 1,1 GW.

I den første fælles forretning havde Vestas solgt 5 V44-møller til en tyrkisk kunde for 38,3 mio. kr. 85 pct. af købet blev finansieret af Danske Bank med en 5-årig køberkredit i D-mark, hvor tilbagebetalingen var garanteret af en tyrkisk statsejet bank. EKF udstedte en garanti, der dækkede 95 pct. af risikoen for, at hverken den tyrkiske kunde eller garanten kunne tilbagebetale lånet.

Bortset fra at kredittiderne er blevet længere, så finansieres vindmøller på det tyrkiske marked stadig i overvejende grad på samme måde. I 2021 udstedte EKF garantier i forbindelse med to tyrkiske vindprojekter med en samlet produktionskapacitet på 105 MW, og gennem årene har EKF finansieret mere end 1,5 GW vindprojekter i Tyrkiet.

I 2021 fik EKF også en række Vestas forretninger på bøgerne i Polen, Ukraine og Tyskland. I alt medvirkede EKF i 2021 til etablering af Vestas vindmølleprojekter med en kapacitet på godt 1,1 GW.

Det fleste af projekterne opføres på land, men EKF har også ydet et eksportlån, der finansierer en del af offshore vindmølleparken Arcadis Ost 1 i det baltiske hav nord for Tyskland. Hollandske Parkwind er majoritetsejer i projektet, og Vestas skal levere 27 V174-møller.

Vi kan sammen med dansk erhvervsliv være med til at spotte nye grønne eksportmuligheder og få dem til at blive til virkelighed, selv om der er både politiske og finansielle risici involveret.

Den fortsatte grønne rejse med Vestas er afgørende for både EKF og Danmarks samlede bidrag til den globale grønne omstilling.

”EKF’s forretninger med Vestas er på alle måder et win-win samarbejde. Det gælder for den danske vindgigant, EKF og Danmarks samlede rolle som grøn omstiller i verden. Den grønne eventyrrejse havde ingen forestillet sig, da EKF så dagens lys for 100 år siden. Men det er netop styrken ved det EKF, vi kender i dag: Vi kan sammen med dansk erhvervsliv være med til at spotte nye grønne eksportmuligheder og få dem til at blive til virkelighed, selv om der er både politiske og finansielle risici involveret. I dag er det ikke alene Vestas, der trækker læsset, men en række grønne giganter som også Siemens Gamesa, Ørsted og CIP”, siger Peter Boeskov, kommerciel direktør i EKF.

Siden årtusindeskiftet har EKF deltaget i finansiering af vindparker med en kapacitet på cirka 26 GW, hvilket svarer til knap 10 gange de samlede danske husstandes årlige elforbrug.


Retur til alle artikler i årsrapport 2021