Politikker

EKF's arbejde med CSR følger tre overordnede politikker, som er listet nedenfor.​


CSR-politik 

CSR-politikken udstikker den overordnede ramme for, hvordan EKF arbejder med CSR.

Læs EKF's CSR-politik

EKF's position på kul

Persondatapolitik

EKF's persondatapolitik har til formål at informere om, hvordan EKF håndterer persondata i forbindelse med vores forretninger og gældende lovgivning på området.

Læs EKF's persondatapolitik

Åbenhedspolitik 

EKF ønsker at være åben om vores forretninger med respekt for kunde-fortrolighed. EKF’s åbenhedspolitik præciserer, hvilke oplysninger om EKF der er tilgængelige for eksterne parter.

Læs EKF's åbenhedspolitik