Dansk eksportsatsning skal sikre rent vand i Ghana

To sjællandske virksomheder vil sende flere danske vandløsninger ud over Danmarks grænser og ikke mindst til Ghana, hvor bedre spildevandshåndtering kan gøre en stor forskel for både virksomheder og indbyggere. Eksportindsatsen er bl.a. muliggjort af friske støttekroner fra EKF’s Green Accelerator.

For mange er rent vand en selvfølge, men ikke for de to danske eksportvirksomheder Alumichem og BioKube. Som specialister i vandbehandling og -rensning ved de, at rent vand ikke er en naturlov, og den viden baner netop nu vejen for mere dansk eksport til fx Ghana.

I Ghana har vandkvalitet og grøn udledning af spildevand ikke samme opmærksomhed som herhjemme, og lokale produktionsvirksomheder kan således have en unødig høj miljøpåvirkning, når urenset vand ledes direkte ud i naturen. Derfor intensiverer BioKube fra Tappernøje og Alumichem fra Birkerød netop nu eksportindsatsen af systemer til vandbehandling i det vestafrikanske land.

Renere spildevand giver renere drikkevand

”Miljøpåvirkning er ikke helt lige så højt på den politiske agenda i et land som Ghana, som vi er vant til, men flere og flere virksomheder viser interesse for mere bæredygtige løsninger til vandbehandling. Derfor er Ghana også et fokusområde for os, fordi danske spildevandssystemer kan gøre en stor forskel, ikke kun for virksomhederne, men hele den ghanesiske befolkning, som får glæde af en grønnere vandcyklus med vores løsninger,” siger Alumichems administrerende direktør Christian Kemp.

Problemet ved urent spildevand er, at det vand, der udledes, indgår i en større cyklus. Beskidt spildevand, der fx udledes i floder, kan påvirke drikkevandet, fordi floderne i mange afrikanske lande indgår i forsyningen af drikkevand. Det problem kan Alumichem og BioKube løse i fællesskab med deres systemer til kemisk og biologisk rensning af spildevand.

Kemi og bakterier gør det beskidte arbejde

Samarbejdet mellem de to er kommet i stand gennem EKF’s projektmodningsfacilitet Green Accelerator, hvor danske virksomheder kan få tilskud til grønne eksportprojekter. De to virksomheder har specialiseret sig inden for hvert deres område af vandbehandling, hvor Alumichem gennem en kemisk proces for-renser spildevandet, mens BioKube lader bakterier gøre arbejdet færdigt i en biologisk proces. De to virksomheders løsninger supplerer derfor hinanden godt, hvilket kan højne vandkvaliteten - til glæde for både virksomheder og befolkning i Ghana. 

Det er en stor hjælp, at Green Accelerator giver tilskud til alliancer af virksomheder, som kan drive fælles eksportindsatser. Det skaber en ekstra synergieffekt, som giver god mening

”Når det kommer til et land som Ghana, er der en stærk synergi mellem Alumichem og BioKube. De biologiske renseanlæg kører bedst, hvis vandet er for-renset først, så derfor passer vores systemer enormt godt sammen. Vi kan i fællesskab højne vandkvaliteten og sikre endnu mere effektiv vandbehandling. Derfor gav det god mening for os at søge tilskud sammen til et fælles projekt, så vi sammen kan skabe grobund for mere dansk eksport,” siger Peter Taarnhøj, grundlægger og ejer af Biokube.

Tilskud giver nye muligheder

Midlerne i Green Accelerator er øremærket udvikling af grønne eksportprojekter, og for de to virksomheder har tilskuddet gjort det muligt at accelerere aktiviteterne i Ghana. Eksportprojektet ligger i forlængelse af en rapport, som Rambøll udførte for Eksportrådet på den danske ambassade i Accra.

”Det er en stor hjælp, at Green Accelerator giver tilskud til alliancer af virksomheder, som kan drive fælles eksportindsatser. Det skaber en ekstra synergieffekt, som giver god mening” siger Mads Terkelsen, chefkonsulent i Rambøll, som nu bistår de to virksomheder med projektet i Ghana.

Som noget nyt kan midlerne i EKF Green Accelerator nu også tildeles enkeltvirksomheder, og ikke kun alliancer af to eller flere virksomheder.

For yderligere information:

Jørn Fredsgaard Sørensen, Director, Country, Bank & Sector Risk i EKF
E: jfs@ekf.dk
M: +45 20 18 39 69

Kort om Green Accelerator

I EKF Green Accelerator er der afsat i alt 85 mio. kr. til grøn projektmodning. Tilskud gives både til enkeltvirksomheder og eksportalliancer mellem mindst to danske virksomheder, hvor projektet har til formål at fremme salg af afprøvede grønne teknologier til kunder i udlandet. Næste ansøgningsrunde løber frem til 1. oktober 2021.  Læs mere om Green Accelerator her.

Kort om BioKube

BioKube er et dansk firma med hovedsæde i Tappernøje, som siden 2004 har leveret miljøvenlige minirenseanlæg til spildevand i Danmark og globalt. BioKube har installeret mere end 9.000 minirenseanlæg i over 50 lande.

Kort om Alumichem

Alumichem er en Birkerød-baseret producent af funktionelle specialkemikalier, der anvendes inden for vandbehandling og en lang række industrielle processer. Målet er omkostningseffektive resultater i spildevandsrensning og vandbehandlingsprocesser, og virksomhedens løsninger eksporteres til en lang række lande.