Landevurdering
Ukraine

Ukraine


Her kan du finde information om mulighederne for dækning på eksportforretninger i Ukraine.

Risikoklasse

Lav risikoHøj risiko
0
1
2
3
4
5
6
7

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.

EKF's dækningspolitik

Garantier uden kredittid
Op til 1 år
1-5 år
Over 5 år
Offentlig køber
EKF accepterer ikke offentlige købere.
Suspenderet for nye garantier.
Privat køber
EKF accepterer ikke risiko på private købere i landet – se under Banker om eventuel mulighed for dækning via bankmarkedet.
Suspenderet for nye garantier.
Bank
EKF accepterer kun særligt stærke banker.
Suspenderet for nye garantier.
Offentlig køber
Privat køber
Bank
Ikke godkendt
Status for veksler
Ikke godkendt
Kontakt EKF.
Garantier i lokal valuta
Kontakt EKF.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger: Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Læs også

Få mere at vide om landet
Peter Toft
Chief Analyst
+45 35 46 26 53

Peter Toft