Landevurdering
Tyrkiet

Tyrkiet


Her kan du finde information om mulighederne for dækning på eksportforretninger i Tyrkiet.

Risikoklasse

Lav risikoHøj risiko
0
1
2
3
4
5
6
7

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.

EKF's dækningspolitik

Garantier uden kredittid
Op til 1 år
1-5 år
Over 5 år
Offentlig køber
EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Bank
EKF har særlige dækningsvilkår i landet – kontakt EKF.
EKF kan godkende kreditværdige banker.
Privat køber
EKF accepterer de allerstærkeste købere svarende til minimum BB-.
EKF accepterer ikke risiko på private købere i landet – se under Banker om eventuel mulighed for dækning via bankmarkedet.
Offentlig køber
Bank
Privat køber
Øvrige dækningsvilkår

EKF dækker som udgangspunkt kun transaktioner på op til DKK 100 mio. – dog op til DKK 250 mio. på case-by-case basis.
EKF udsteder ikke garantier til projektfinansiering uden regres i Tyrkiet.
EKF har skærpede krav til dansk økonomisk interesse.

Godkendt
Status for veksler
Godkendt
Kontakt EKF.
Garantier i lokal valuta
Kontakt EKF.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger: Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Læs også

Få mere at vide om landet
Lynge Gørtz Smestad
Chief Analyst
+45 35 46 27 11

Lynge Gørtz Smestad