Landevurdering
Storbritannien

Storbritannien


Her kan du finde information om mulighederne for dækning på eksportforretninger i Storbritannien.

Risikoklasse

Lav risikoHøj risiko
0
1
2
3
4
5
6
7

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.

EKF's dækningspolitik

Garantier uden kredittid
Op til 1 år
1-5 år
Over 5 år
Bank
EKF kan godkende kreditværdige banker.
Privat køber
EKF accepterer alle kreditværdige købere.
EKF accepterer købere med en vis styrke svarende til minimum BB.
Offentlig køber
EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Bank
Privat køber
Offentlig køber
Godkendt
Status for veksler
Godkendt
Kontakt EKF.
Garantier i lokal valuta
Kontakt EKF.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger: Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Læs også

Få mere at vide om landet
Lynge Gørtz Smestad
Chief Analyst
+45 35 46 27 11

Lynge Gørtz Smestad