Landevurdering
Saudi Arabien

Saudi Arabien


Her kan du finde information om mulighederne for dækning på eksportforretninger i Saudi Arabien.

Risikoklasse

Lav risikoHøj risiko
0
1
2
3
4
5
6
7

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.

EKF's dækningspolitik

Garantier uden kredittid
Op til 1 år
1-5 år
Over 5 år
Privat køber
EKF accepterer alle kreditværdige købere.
EKF er åben for private købere med visse restriktioner.
Bank
EKF kan godkende kreditværdige banker.
Offentlig køber
EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber
Bank
Offentlig køber
Øvrige dækningsvilkår

EKF kan godkende sager under 25 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.

Ikke godkendt.
Status For Veksler
Ikke godkendt.
Godkendt op til beløb på DKK 25 mio. For større beløb kontakt EKF.
Garantier i lokal valuta
Godkendt op til beløb på DKK 25 mio. For større beløb kontakt EKF.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger: Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Læs også

Få mere at vide om landet
Lynge Gørtz Smestad
Chief Analyst
+45 35 46 27 11

Lynge Gørtz Smestad