Landevurdering
Pakistan

Pakistan


Her kan du finde information om mulighederne for dækning på eksportforretninger i Pakistan.

Risikoklasse

Lav risikoHøj risiko
0
1
2
3
4
5
6
7

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.

EKF's dækningspolitik

Garantier uden kredittid
Op til 1 år
1-5 år
Over 5 år
Privat køber
EKF er åben for private købere med visse restriktioner.
EKF accepterer ikke risiko på private købere i landet – se under Banker om eventuel mulighed for dækning via bankmarkedet.
Bank
EKF accepterer kun særligt stærke banker.
Offentlig køber
EKF stiller krav om garanti fra Finansministeriet på vegne af offentlige købere.
Privat køber
Bank
Offentlig køber
Ikke vurderet.
Status For Veksler
Ikke vurderet.
Godkendt op til beløb på DKK 25 mio. For større beløb kontakt EKF.
Garantier i lokal valuta
Godkendt op til beløb på DKK 25 mio. For større beløb kontakt EKF.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger: Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Få mere at vide om landet
Niels Dall-Hansen
Chief Analyst
+45 35 46 26 59

Niels Dall-Hansen