Landevurdering
Oman

Oman


Her kan du finde information om mulighederne for dækning på eksportforretninger i Oman.

Risikoklasse

Lav risikoHøj risiko
0
1
2
3
4
5
6
7

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.

EKF's dækningspolitik

Garantier uden kredittid
Op til 1 år
1-5 år
Over 5 år
Privat køber
EKF er åben for private købere med visse restriktioner.
Offentlig køber
EKF stiller krav om garanti fra Finansministeriet på vegne af offentlige købere.
EKF accepterer garantier fra finansministeriet på sager op til DKK 25 mio.
Bank
EKF kan godkende kreditværdige banker.
Privat køber
Offentlig køber
Bank
Godkendt med forbehold.
Status For Veksler
Godkendt med forbehold.
Kontakt EKF.
Garantier i lokal valuta
Kontakt EKF.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger: Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Læs også

Få mere at vide om landet
Lynge Gørtz Smestad
Chief Analyst
+45 35 46 27 11

Lynge Gørtz Smestad