Landevurdering
Nicaragua

Nicaragua


Her kan du finde information om mulighederne for dækning på eksportforretninger i Nicaragua.

Risikoklasse

Lav risikoHøj risiko
0
1
2
3
4
5
6
7

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.

EKF's dækningspolitik

Garantier uden kredittid
Op til 1 år
1-5 år
Over 5 år
Offentlig køber
EKF accepterer ikke offentlige købere.
Bank
EKF kan godkende kreditværdige banker.
EKF accepterer ikke risiko på banker i landet.
Privat køber
Kræver konkret vurdering – kontakt EKF.
EKF accepterer ikke risiko på private købere i landet – se under Banker om eventuel mulighed for dækning via bankmarkedet.
Offentlig køber
Bank
Privat køber
Ikke vurderet.
Status For Veksler
Ikke vurderet.
Kontakt EKF.
Garantier i lokal valuta
Kontakt EKF.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger: Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Få mere at vide om landet
Niels Dall-Hansen
Senior Analyst
+45 35 46 26 59

Niels Dall-Hansen