Landevurdering
Mongoliet

Mongoliet


Her kan du finde information om mulighederne for dækning på eksportforretninger i Mongoliet.

Risikoklasse

Lav risikoHøj risiko
0
1
2
3
4
5
6
7

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.

EKF's dækningspolitik

Garantier uden kredittid
Op til 1 år
1-5 år
Over 5 år
Bank
EKF accepterer ikke risiko på banker i landet.
Privat køber
EKF accepterer de allerstærkeste købere svarende til minimum B+.
EKF accepterer ikke risiko på private købere i landet – se under Banker om eventuel mulighed for dækning via bankmarkedet.
Offentlig køber
EKF stiller krav om garanti fra Finansministeriet på vegne af offentlige købere.
Bank
Privat køber
Offentlig køber
Øvrige dækningsvilkår

EKF kan godkende sager op til DKK 10 mio. uanset øvrige vilkår på landet.

Ikke godkendt.
Status For Veksler
Ikke godkendt.
Kontakt EKF.
Garantier i lokal valuta
Kontakt EKF.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger: Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Læs også

Få mere at vide om landet
Peter Toft
Chief Analyst
+45 35 46 26 53

Peter Toft