Landevurdering
Guinea (Conakry)

Guinea (Conakry)


Her kan du finde information om mulighederne for dækning på eksportforretninger i Guinea (Conakry).

Risikoklasse

Lav risikoHøj risiko
0
1
2
3
4
5
6
7

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.

EKF's dækningspolitik

Garantier uden kredittid
Op til 1 år
1-5 år
Over 5 år
Bank
Ikke vurderet – kontakt EKF.
Offentlig køber
Ikke vurderet – kontakt EKF.
Privat køber
Ikke vurderet – kontakt EKF.
Bank
Offentlig køber
Privat køber
Ikke vurderet.
Status For Veksler
Ikke vurderet.
Kontakt EKF.
Garantier i lokal valuta
Kontakt EKF.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger: Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Få mere at vide om landet
Lavanyan Thedchanamoorthy
Senior Analyst
+45 35 46 27 76

Lavanyan Thedchanamoorthy