Landevurdering
Grækenland

Grækenland


Her kan du finde information om mulighederne for dækning på eksportforretninger i Grækenland.

Risikoklasse

Lav risikoHøj risiko
0
1
2
3
4
5
6
7

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.

EKF's dækningspolitik

Garantier uden kredittid
Op til 1 år
1-5 år
Over 5 år
Privat køber
EKF accepterer stærke købere svarende til minimum BBB-.
EKF accepterer meget stærke købere svarende til minimum A-.
Offentlig køber
EKF stiller krav om garanti fra Finansministeriet på vegne af offentlige købere.
EKF accepterer ikke offentlige købere.
Bank
EKF kan godkende kreditværdige banker.
EKF accepterer kun særligt stærke banker.
Privat køber
Offentlig køber
Bank
Øvrige dækningsvilkår

EKF kan godkende sager under 25 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.

Ikke vurderet
Status for veksler
Ikke vurderet
Kontakt EKF.
Garantier i lokal valuta
Kontakt EKF.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger: Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Læs også

Få mere at vide om landet
Jeppe Skårhøj
Senior Analyst
+45 35 46 26 92

Jeppe Skårhøj