Landevurdering
Ecuador

Ecuador


Her kan du finde information om mulighederne for dækning på eksportforretninger i Ecuador.

Risikoklasse

Lav risikoHøj risiko
0
1
2
3
4
5
6
7

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.

EKF's dækningspolitik

Garantier uden kredittid
Op til 1 år
1-5 år
Over 5 år
Privat køber
Normalt ingen dækning - kontakt EKF.
Offentlig køber
Normalt ingen dækning - kontakt EKF.
Bank
Normalt ingen dækning - kontakt EKF.
Privat køber
Offentlig køber
Bank
Ikke vurderet.
Status For Veksler
Ikke vurderet.
Kontakt EKF.
Garantier i lokal valuta
Kontakt EKF.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger: Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Læs også

Få mere at vide om landet
Lars Piil Damm
Chief Analyst
+45 35 46 26 57

Lars Piil Damm