Landevurdering
Djibouti

Djibouti


Her kan du finde information om mulighederne for dækning på eksportforretninger i Djibouti.

Risikoklasse

Lav risikoHøj risiko
0
1
2
3
4
5
6
7

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.

EKF's dækningspolitik

Garantier uden kredittid
Op til 1 år
1-5 år
Over 5 år
Privat køber
EKF accepterer de allerstærkeste købere svarende til minimum B.
EKF accepterer ikke risiko på private købere i landet – se under Banker om eventuel mulighed for dækning via bankmarkedet.
Suspenderet for nye garantier.
Offentlig køber
EKF stiller krav om garanti fra Finansministeriet på vegne af offentlige købere.
Suspenderet for nye garantier.
Bank
EKF kan godkende kreditværdige banker.
Suspenderet for nye garantier.
Privat køber
Offentlig køber
Bank
Ikke vurderet
Status for veksler
Ikke vurderet
Kontakt EKF.
Garantier i lokal valuta
Kontakt EKF.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger: Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Få mere at vide om landet
Christian Dahl Winther
Chief Analyst
+45 35 46 27 47

Christian Dahl Winther