Landevurdering

Bosnien-Hercegovina


Her kan du finde information om mulighederne for dækning på eksportforretninger i Bosnien-Hercegovina.

Risikoklasse

Lav risikoHøj risiko
0
1
2
3
4
5
6
7

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.

EKF's dækningspolitik

Garantier uden kredittid
Op til 1 år
1-5 år
Over 5 år
Privat køber
EKF accepterer meget stærke købere svarende til minimum Der er desværre en fejl i visningen. Kontakt EKF.
EKF accepterer de allerstærkeste købere svarende til minimum B.
EKF accepterer ikke risiko på private købere i landet – se under Banker om eventuel mulighed for dækning via bankmarkedet.
Bank
EKF kan godkende kreditværdige banker.
Offentlig køber
EKF stiller krav om garanti fra Finansministeriet på vegne af offentlige købere.
Privat køber
Bank
Offentlig køber
Øvrige dækningsvilkår

EKF kan godkende sager under 10 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.

Ikke vurderet
Status for veksler
Ikke vurderet
Kontakt EKF.
Garantier i lokal valuta
Kontakt EKF.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger: Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Få mere at vide om landet
Jeppe Skårhøj
Senior Analyst
+45 35 46 26 92

Jeppe Skårhøj