Landevurdering
Angola

Angola


Her kan du finde information om mulighederne for dækning på eksportforretninger i Angola.

Risikoklasse

Lav risikoHøj risiko
0
1
2
3
4
5
6
7

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.

EKF's dækningspolitik

Garantier uden kredittid
Op til 1 år
1-5 år
Over 5 år
Offentlig køber
EKF accepterer ikke offentlige købere.
Privat køber
EKF accepterer de allerstærkeste købere svarende til minimum B+.
EKF accepterer ikke risiko på private købere i landet – se under Banker om eventuel mulighed for dækning via bankmarkedet.
Bank
EKF accepterer kun særligt stærke banker.
EKF accepterer ikke risiko på banker i landet.
Offentlig køber
Privat køber
Bank
Ikke vurderet.
Status For Veksler
Ikke vurderet.
Kontakt EKF.
Garantier i lokal valuta
Kontakt EKF.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger: Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Læs også

Få mere at vide om landet
Christian Dahl Winther
Chief Analyst
+45 35 46 27 47

Christian Dahl Winther