Landevurdering
Andorra

Andorra


Her kan du finde information om mulighederne for dækning på eksportforretninger i Andorra.

Risikoklasse

Lav risikoHøj risiko
0
1
2
3
4
5
6
7

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.

EKF's dækningspolitik

Garantier uden kredittid
1-5 år
Over 5 år
Privat køber
Ikke vurderet – kontakt EKF.
Offentlig køber
Ikke vurderet – kontakt EKF.
Bank
Ikke vurderet – kontakt EKF.
Privat køber
Offentlig køber
Bank
Ikke vurderet.
Status For Veksler
Ikke vurderet.
Godkendt op til beløb på DKK 25 mio. For større beløb kontakt EKF.
Garantier i lokal valuta
Godkendt op til beløb på DKK 25 mio. For større beløb kontakt EKF.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger: Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Få mere at vide om landet
Jeppe Skårhøj
Chief Analyst
+45 35 46 26 92

Jeppe Skårhøj