Hvordan kan vi hjælpe dine kunder? Her er EKF's nyeste tiltag 

Coronakrisen gør fortsat livet svært for eksportvirksomheder. Nedlukkede samfund, udskudte investeringer og forbud mod rejser er alt sammen med til at lægge en dæmper på ordrestrømmen, og det kan mærkes på bundlinjen.

I EKF har vi både lanceret corona-specifikke produkter som led i regeringens og Folketingets hjælpepakker til erhvervslivet, og så har vi udvidet paletten af tilbud til særligt SMV'erne. 

Du får et overblik over vores nye tiltag her:

Likviditetskautioner til SMV'er og store virksomheder

Likviditetskautionerne er en hjælpende hånd til eksporterende SMV'er og store virksomheder, hvis omsætning falder 30 pct. eller mere på grund af coronakrisen. Kautionerne sikrer likviditet til at betale udgifter som fx løn, leverandører eller husleje, selv om omsætningen falder.

Det sker ved, at EKF overtager 80 pct. af bankernes risiko på nye lån til store virksomheder og 90 pct. af bankens eventuelle tab på nye lån til SMV'er. En Likviditetskaution kan dække omsætningstab i perioden 1. marts 2020 til 28. februar 2021.

Likviditetskautionerne er netop blevet forlænget til udgangen af april 2021. Vi afventer bekendtgørelserne, så forlængelserne falder endeligt på plads.

Læs mere om Likviditetskautioner til SMV'er

Læs mere om Likviditetskautioner til store virksomheder

Crowdlending: Virksomheder kan få halvdelen af finansieringen hos EKF

Virksomheder, der søger at rejse finansiering hos private investorer via platformene Lendino og Flex Funding, har nu mulighed for at få op til halvdelen af deres finansiering fra EKF.

EKF har indgået en aftale med de to platforme og deltager i lånene på samme vilkår som andre investorer. Vi kan skyde op til halvdelen af det ønskede beløb ind – dog maksimalt 5 mio. kr. Det betyder, at adgangen til den private lånefinansiering øges markant for danske SMV’er.

På grund af EKF's rolle med at understøtte danske eksportvirksomheder er det dog et krav til de virksomheder, der ønsker at rejse finansiering, at mindst 20 pct. af deres omsætning kommer fra eksport, udenlandsk såvel som indenlandsk.

Læs mere om crowdlending her

Øget risikovillighed: EKF åbner for 20 nye lande og lemper kravene i 52 andre

Som led i aftalen om genstart af dansk eksport øger EKF nu risikovilligheden på svære markeder. EKF fik i oktober tildelt 125 mio. kr. til at understøtte danske virksomheders eksport til mellem- og højrisikomarkeder, og de penge er nu klar til at komme ud og arbejde.

Kapitalindskuddet vurderes at kunne understøtte garantier for 1-1,5 mia. kr., hvilket samlet set skønnes at skabe basis for finansiering af eksport for i alt 2-3 mia. kr. i vanskelige markeder.

For de hidtil lukkede lande er den maksimale garantistillelse 25 mio. kr. per transaktion. Det sikrer, at mange virksomheder, herunder små- og mellemstore eksportvirksomheder, kan gøre brug af de nye muligheder. For de 52 lande, hvor de eksisterende krav til købere lempes, er der ingen beløbsbegrænsning.

Læs mere om de nye muligheder her

EKF Green Accelerator – første ansøgningsrunde er slut

Første ansøgningsrunde på EKF Green Accelerator udløb 5/2 2021, og EKF modtog i denne runde otte ansøgninger om tilskud.

Ansøgningerne spænder over forskellige sektorer som fx energi, landbrug og fødevarefremstilling og lande både i Europa, Asien og Afrika.

Green Accelerator giver mulighed for 80 pct. tilskud til virksomhedsalliancers modning af eksportforretninger verden over.

Det kan fx være:

• hjælp til feasibilitystudier
• markedsanalyser
• juridisk rådgivning
• ESG-compliance analyser
• oplysningsindsats over for beslutningstagere
• rådgivning om patentansøgninger
• marketingkampagner og events mm.

EKF vurderer nu ansøgningerne, og 10. marts har bevillingskomiteen for Green Accelerator møde, hvorefter der gives tilsagn eller afslag på støtte.

Vi er tilfredse med antallet af ansøgninger i denne første runde, som markerede starten på EKF’s første markedsmodningsfacilitet. Det skal især ses i lyset af, at Green Accelerator åbnede kort før jul, den 15. december.

I kølvandet på lanceringen holdt EKF en række webinarer med forskellige erhvervsorganisationer og Eksportrådet for at udbrede kendskabet til virksomheder og eksportrådsmedarbejdere.

2. ansøgningsrunde kører efter planen 1/4 til 1/5. I lighed med første runde vil EKF tilbyde kollektive informationsmøder om mulighederne i Green Accelerator.

Læs mere om ordningen her

Som altid: Tøv ikke med at tage fat i os, hvis du har spørgsmål.

Læs også