Opdatering på EKF's coronaordninger

Som led i Folketingets seneste hjælpepakker til erhvervslivet er der kommet flere ændringer i EKF's coronaordninger. 

Herunder kan du se en opsummering af ændringerne. Og du er som altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Likviditetskaution SMV: Ny garantiprocent og forlængelse

  • EKF kan nu tage 90 % af bankernes risiko på nye lån til coronaramte SMV’er. EKF har siden foråret kunnet tage 80 % af bankernes risiko på nye udlån til SMV’er, der har lidt eller forventer at lide et omsætningstab som følge af coronakrisen.
  • Ordningen bliver samtidig forlænget, så den gælder til 31. januar 2021.
  • Nyt stiftelsesgebyr og ændringsgebyr: EKF vil fremover tage et stiftelsesgebyr på 2.500 kr. for at oprette nye Likviditetskautioner. Beløbet opkræves også, hvis man ændrer eksisterende kautioner eller skifter bank.

Ændringerne er netop blevet godkendt af EU. Vi forventer, at de træder i kraft den 7. december

Likviditetskaution for store virksomheder

  • På Likviditetskautioner for store virksomheder opkræver EKF i dag et stiftelsesgebyr på 0,25 pct. af garantibeløbet, dog maksimum DKK 250.000.
  • Som noget nyt bliver der også indført et ændringsgebyr. Ved senere ændring af Likviditetskautionen skal der betales et ændringsgebyr på 0,10 pct. af garantibeløbet. Ændringsgebyret vil minimum udgøre DKK 20.000 og maksimalt DKK 250.000. Beløbet opkræves ved ændring på eksisterende kaution eller ved bankskift.

Ændringen er netop blevet godkendt af EU. Vi forventer, at den træder i kraft den 7. december. Vi opdaterer alle materialer om produktet, så snart ændringen træder i kraft.

Se EKF's coronaordninger her