Hologram skal sikre valgsejr i verdens tredjestørste demokrati 

Når over 190 millioner indonesere går til valg 17. april, vil de fleste sandsynligvis sætte kryds ved den siddende præsident, Joko Widodo. Hans regering fører en markedsvenlig politik, der kan gøre Indonesien mere interessant at investere i for danske virksomheder.

Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 12. april 2019.

Når den danske statsminister om lidt skal rejse land og rige rundt for at føre valgkamp, er han garanteret glad for, at det ikke strækker sig over flere tusinde øer og næsten to mio. kvadratkilometer.

Den udfordring står den indonesiske præsident Joko Widodo – i daglig tale Jokowi – med op til præsident- og parlamentsvalget den 17. april. Han løser opgaven på kreativ vis ved at sende et hologram rundt, en 3D-fremstilling af ham selv i langærmet hvid t-shirt, blå jeans og et par sneakers. Hologrammet kan så præsentere præsidentens budskaber, uden han selv skal være til stede.

Jokowi kom til magten i 2014, da han slog Prabowo Subianto med en margin på seks pct. I år prøver Subianto at få revanche, og denne gang forsøger han at appellere til den mere konservative del af landets store muslimske befolkning.

Når præsidentens hologram holder valgtaler, langer det bl.a. ud efter falske anklager om, at Jokowi skulle være etnisk kinesisk kommunist – og altså ikke en gudfrygtig muslim. Det indonesiske valg bliver nemlig forstyrret af en serie fake news på især Facebook og Twitter. For nylig blev tre kvinder arresteret for at have lavet en video, der påstod, at Jokowi ville forbyde bøn og lovliggøre homo-ægteskaber, hvis han blev genvalgt. Meget upopulære forslag, som han aldrig har stillet. 

Alligevel er den siddende præsident favorit til at genvinde valget – ikke mindst fordi han tager æren for en overordnet sund og stabil økonomi.

Gang i hjulene

Vinderen af valget vil stå i spidsen for en ganske solid økonomi, der vokser med ca. fem pct. om året og har udsigt til at fortsætte væksten de kommende år. Den indonesiske middelklasse bliver større, og det er især deres lyst til at bruge penge, der driver væksten.

Her kan dansk knowhow inden for minedrift komme i spil. Læg dertil en stor befolkning, der efterspørger forbrugsvarer

Samtidig fører regeringen en fornuftig økonomisk politik med fokus på vækst. Helt centralt for væksten er støtte til fremstillingssektoren og udvikling af infrastrukturen, som regeringen vil gøre det mere attraktivt at investere i. På den måde forsøger regeringen at fjerne nogle benspænd i det kommercielle klima.

Siden januar 2016 har man også fjernet restriktioner i udlændinges mulighed for at investere i Indonesien ved at tage slettelakken i brug på den såkaldt negative investeringsliste – en liste over sektorer, som sætter restriktioner for, hvad og hvor meget udlændinge kan investere i.

Potentiale for mere dansk eksport

Mængden af danske varer, der bliver sendt til det store ørige, er indtil videre til at overse. I forhold til den enorme befolkning på over 250 mio. mennesker er dansk eksport for omkring 1,5 mia. kr. i 2018 forsvindende lidt, men der er muligheder for at booste den.

Den indonesiske regering har viljen og ressourcerne på plads til at investere i energiforsyning og gennemføre større infrastrukturprojekter, og danske virksomheder kan spille en vigtig rolle i etableringen af fx havne og transportsystemer. Eksportører af energi- og klimateknologi bør også holde øje med Indonesien, da den økonomiske vækst og den voksende middelklasse hvert år øger landets energiforbrug. 

Indonesiens undergrund er rig på råstoffer som kul, olie, gas og nikkel, og regeringen vil øge eksportindtægterne ved at lægge produktionen og bearbejdningen af råstofferne inden for landets grænser fremover. Her kan dansk knowhow inden for minedrift komme i spil. Læg dertil en stor befolkning, der efterspørger forbrugsvarer. Det kommercielle klima er dog stadig præget af en del bureaukrati, ligesom korruption stadig er udbredt på alle niveauer af samfundet, selv om Jokowi indledte sin regeringsperiode med en stærk antikorruptionskampagne. Her har hans kamp for fremskridt mødt en del modvind. 

Derudover ligger der efter valget en risiko for indførelse af en række indirekte skatter – både sektorspecifikke og retroaktive – som reaktion på en forventet reduktion i de direkte skatter. Det kan skabe usikkerhed blandt virksomhederne og hæmme det kommercielle klima.