Frankrig – endelig får reformvindene luft

I den kommende weekend gæster en stor dansk erhvervsdelegation Frankrig sammen med kronprinseparret.

Af: Jørn Fredsgaard, afdelingschef i EKF

Der er store forventninger til delegationen, da forholdet mellem Danmark og Frankrig betegnes som det bedste nogensinde. Det skyldes både gensidige statsbesøg og den opmærksomhed, som starten på verdens største cykelløb Tour de France i 2021 i Danmark har skabt.

I den seneste fortid har forbindelserne mellem Danmark og Frankrig været forseglet på royalt plan, men også politisk er de to lande rykket nærmere, hvilket åbner store muligheder for dansk eksport.

Sundhed og ældre

Den franske præsident ser nemlig muligheder i den danske organisering af arbejdsmarkedet, den såkaldte flexicurity-model, som kan balancere reformer med sociale hensyn. Og da posterne til EU-kommissionen skulle besættes, lød rygterne, at Emmanuel Macron var politisk forelsket i Margrethe Vestager.

Også inden for sundhedssystemet og ældresektoren har Macron godt øje til Danmark. Det gælder både organiseringen af sundhedssektoren og en mængde af praktiske løsninger til hospitaler og plejehjem samt initiativer, der kan hjælpe ældre til at blive boende længere i deres egne hjem.

Klima og energi

Klimaændringer og Paris-aftalen fra 2015, hvor FN’s medlemslande blev enige om at reducere udledningen af drivhusgasser, ligger præsident Macron meget på sinde. Hans reformiver sigter også på at ændre landets energiforsyning fra atomkraft til langt mere bæredygtig energi fra vindmøller, biogas og solenergi.

Danske virksomheder er verdensførende inden for både udvikling og opførelse af vindmølleparker til havs – og EKF er i førerfeltet, når de skal finansieresDerfor ser erhvervsdelegationens repræsentanter fra den danske energisektor frem til at mødes med deres franske kolleger. Mens Danmark har etableret adskillige vindmølleparker til havs, har Frankrig først for nylig indledt byggeriet af landets første offshore-vindmøllepark. Til gengæld vil Frankrig – til lands og til vands – installere op til 11 GW vindkraft i de kommende år. Det svarer til 11 millioner husstandes årlige elforbrug, og det er det dobbelte af den kapacitet, som Danmark aktuelt har opstillet.

Danmark er verdens kraftcenter for offshore vind. Danske virksomheder er verdensførende inden for både udvikling og opførelse af vindmølleparker til havs – og EKF er i førerfeltet, når de skal finansieres. Derfor er planerne for Frankrigs energiforsyning vigtige for dansk eksport.

Også i andre dele af energisektoren er der muligheder for danske løsninger. Kun få franske bysamfund får dækket varmebehovet af en fælles forsyning. Derfor vil franskmændene gerne høre om de danske erfaringer med fjernvarme, biogasanlæg, solvarmeanlæg, isolering af bygninger og i det hele taget energieffektivisering.

Penge til reformer

De franske reformer er ikke blot ønsketænkning. Der er også penge og investeringer til at føre dem ud i livet. Fransk økonomi har det for tiden bedre end Tysklands, som peger mod recession. Desuden har Macron iværksat flere initiativer for at tiltrække investeringer til sine reformer, blandt andet en årlig investeringskonference, som skal bidrage til at forløse endnu mere af Frankrigs potentiale.

Den franske reformbølge kan derfor meget vel give muligheder for de danske virksomheder, der har mod på at sejle med.

Læs også