Australien - 30 år med konstant vækst

Den danske eksport til Australien er vokset med 78 procent på 10 år.

Denne analyse af EKF's chefanalytiker Peter Toft er bragt i Jyllands-Posten 8. februar 2019.

Siden briterne gik i land i 1788, har Australien rykket sig fra at være et enormt tyndtbefolket land beboet af aboriginals over en britisk straffekoloni til et selvstændigt land i den økonomiske verdenselite. Australien har haft konstant økonomisk fremgang de sidste 30 år og er dermed det land i verden, der har undgået recession længst i nyere tid.

Australien er i dag verdens 14. største økonomi og ligger nu lige i hælene på lande som Rusland og Spanien. Samtidig hører de 25 mio. australiere nu til blandt verdens rigeste – målt i indkomst per indbygger.

Det har bidraget med høje elpriser og forstærket efterspørgslen efter nye billigere vedvarende energikilder som vind- og solenergi

Australien lever højt på eksport af råstoffer med fokus på minedrift, kul og naturgas samt en relativt stor landbrugseksport. Det gør dog også Australiens økonomi følsom overfor udsving i råvarepriserne, der især påvirkes af opsving og nedture i Kina og USA.

Den australske vækst er begyndt at hoste lidt på det seneste, men vokser stadig støt. Det lidt lavere væksttempo skyldes ikke mindst den aftagende vækst i Kina, som er det vigtigste eksportmarked for australske råvarer. Turister fra Kina har i en årrække haft landet som feriemål og har således skæppet godt i kassen. Samtidig har kinesere været på storindkøb på det australske ejendomsmarked. Men det har sammen med ultralave renter medført stigende boligpriser og risiko for en boligboble, der viser tegn på at være tæt på at briste.

Den største økonomiske knast er en høj udlandsgæld på 126 pct. af BNP. Den skyldes ikke mindst, at Australien under et boom i mine- og energisektoren i 00’erne formåede at tiltrække udenlandske investeringer i stor stil. Men lavere råvarepriser betyder, at værdien af vareeksporten nu er faldende – og det er skidt, når der skal betales af på lån og udbetales udbytte til aktionærerne i hård valuta.

De australske banker henter desuden en stor del af deres funding billigt i de internationale kapitalmarkeder og genudlåner lokalt. På den måde er de mange år med lave renter i USA, EU og Japan kommet australske låntagere til gode. Men det gør ondt, nu hvor især USA igen er begyndt at sætte renten op. For højere renter i USA og Europa medfører dermed også højere låneomkostninger i Australien, hvilket vil lægge en dæmper på forbrug og investeringer.

Foreløbig er økonomien dog ikke gået mere ned i gear, end at prognoser peger på en gennemsnitlig vækst på 2,4 pct. årligt i de kommende år, hvilket man ikke ser mange andre steder blandt OECD-lande.

Stort eksportmarked

Med en eksport, der i 2017 udgjorde knap syv mia. kroner, er Australien Danmarks 15. største eksportmarked, og siden 2007 er den danske eksport til Australien steget med 78 pct. Dansk eksport til landet består af land-brugsprodukter, farmaceutiske og medicoprodukter samt mode og design. Der er også en betydelig eksport af maskiner og inden for energi- og miljøteknologi.

Australien er midt i en grøn energiomstilling. Samtidig med at forældede kulkraftværker lukker ned, er landets naturgas blevet langt dyrere, som følge af at Australien eksporter flydende naturgas til det globale marked.

Det har bidraget med høje elpriser og forstærket efterspørgslen efter nye billigere vedvarende energikilder som vind- og solenergi. De højere elpriser og tørkeudfordringer har desuden skabt et øget fokus på energibesparelser og på mere effektiv udnyttelse af vandressourcerne.

Australien tiltrækker immigration, og befolkningen vil vokse i de kommende år. Der er derfor også stigende efterspørgsel på løsninger inden for byggeriet, ikke mindst bæredygtigt og energivenligt byggeri såvel som præfabrikerede huse.

Så er man som eksportør på jagt efter et nyt marked, der kan kompensere for faldet på vores nærmarkeder i Storbritannien med Brexit-uro og nedgang i Tyskland, er Australien et oplagt nyt marked.