Argentina -

Statsbesøg i et land med udfordringer

Med 45 mio. indbyggere er Argentina et stort og interessant marked for danske virksomheder, men det er også et udfordrende marked.

Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 15. marts 2019.

Når dronningen og kronprinsen mandag indleder et statsbesøg i Argentina, er det i et land, der i starten af 1900-tallet var et af verdens rigeste målt på BNP per indbygger. Men i de seneste 100 år har Argentina haft en række gældskriser som følge af dårlig økonomisk og politisk styring.

Under den tidligere præsident Cristina Kirchner gav staten meget store subsidier til bl.a. el og indførte en række uhensigtsmæssige tiltag som valutarestriktioner, eksportskatter og ekspropriationer af virksomheder inklusiv landets største olieselskab, YPF.

Den siddende præsident, Macri, afløste Cristina Kirchner i slutningen af 2015. Macri opfattes som erhvervs- og markedsvenlig og har gennemført en række tiltrængte reformer og fjernet valutarestriktionerne samt genskabt landets adgang til finansiering på de internationale kapitalmarkeder. En del af Argentinas nuværende problemer skyldes faktisk, at der i 2016 og 2017 var så stor international tillid til Macri, at Argentina fik mulighed for at optage gæld i stor stil – i US-dollars og til lave renter.

For at bremse den løbske inflation blev renten hævet til over 70 procent i oktober

Krise

Sidste år opstod der dog tvivl om Argentinas evne til at betale gælden tilbage, blandt andet fordi regeringen havde slækket på inflationsmålsætningerne. Resultatet var kapitalflugt, og i løbet af sommeren blev værdien af den argentinske peso halveret i forhold til dollaren. Da hovedparten af gælden er i dollars, betød det, at den offentlige gæld steg fra 57 pct. af BNP ved udgangen af 2017 til 92 pct. af BNP ved udgangen af 2018, hvilket er højt for en sårbar økonomi som Argentinas.

Da internationale investorer ikke længere havde lyst til at dække underskuddet på statsbudgettet, måtte regeringen gå til IMF. De stillede med en treårig lånepakke på 56 milliarder dollars samt med krav om, at der blev strammet op på finans- og pengepolitikken for at genetablere tilliden til økonomien.

For at bremse den løbske inflation blev renten hævet til over 70 procent i oktober. Regeringen har endvidere foretaget store offentlige besparelser og indført midlertidige eksportskatter for at bringe balance i de offentlige budgetter.

Som led i besparelserne er der gennemført store prisstigninger på el, gas, vand og offentlig transport, hvilket er hård kost for en befolkning, der oplevede reallønstilbagegang i 2018 som følge af den høje inflation. Men trods strejker og protester har regeringen planlagt flere besparelser i 2019, samtidig med at der forventes negativ økonomisk vækst på 0,9 procent i år.

Det kan blive en udfordring, fordi der er valg til efteråret. Meningsmålingerne peger på nogenlunde dødt løb mellem præsident Macri og Cristina Kirchner – også selv om hun er ramt af korruptionsanklager. Macri er dog favorit til at vinde valget, men valget ventes at blive tæt, og andre kandidater kan nå at komme i spil.

Statsbesøg

Med på statsbesøget i næste uge er en række danske virksomheder, og der skal også være en erhvervskonference og virksomhedsbesøg undervejs. For trods udfordringerne er Argentina fortsat et attraktivt marked for danske leverandører inden for bl.a. energi, sundhed samt fødevare- og landbrugssektoren.

Argentina er stærkt afhængig af den store landbrugssektor, idet landbruget udgør 11 pct. af Argentinas BNP, og primære varer og forarbejdede landbrugsvarer udgør over 60 pct. af eksporten.

Da Argentinas økonomi fortsat er usikker, anbefales det at have en eksportkreditgaranti fra EKF i ryggen, hvis man som dansk virksomhed eksporterer til Argentina. Dermed kommer man ikke til at sidde med risikoen for, at en kunde ikke kan betale, eller for at der bliver indført nye valutarestriktioner.