Sydafrika – økonomi i ruiner

Sydafrikas økonomi og forretningsklima har lidt alvorligt under 9 år med en korrupt og inkompetent præsident og hans allierede. Men nu er der håb.

Af Christina Petersen, senioranalytiker EKF Danmarks Eksportkredit.

Bragt i Jyllands-Posten den 01.03.2018

Håbets vinde blæser over Sydafrika i en sådan grad, at den nye præsident Ramaphosa næsten kun kan være sikker på én ting. Han kommer til at skuffe de enorme forventninger. Forventninger, der er så høje, at den sydafrikanske rand allerede dagen efter hans indtrædelse steg til det højeste niveau i tre år.

Efter ni år med den dybt korrupte præsident Zuma, var Sydafrikas kreditværdighed reduceret til niveauet for junk bonds, og det har gjort det dyrt for Sydafrika at låne penge til at dække underskuddet på de offentlige finanser. Zuma har i årevis trukket et spor af korruption og vennetjenester gennem hele landet, og selv om han er trådt tilbage, er der stadig en stor gruppe af hans allierede, der klistrer fast til taburetterne i både regering, lokalregeringer, statsselskaber, offentlige institutioner, banker og i ANC. Så opgaven med at revitalisere Sydafrikas økonomi, skabe vækst, arbejdspladser og genetablere de udenlandske investorers tillid til landet bliver ikke løst fra den ene dag til den anden.

Velhavende

Ramaphosa, der har siddet som vicepræsident siden 2014, har allerede vist gode takter, siden han i december blev udnævnt som ANC’s nye leder. Han har selv en fortid som en af Mandelas betroede folk, men han har i årenes løb også udviklet sig til selv at være en af Sydafrikas mest velhavende forretningsmænd. Det har positiv effekt på hans forståelse for, hvad der skal til for at revitalisere økonomien, men det har også vakt kritik. Lige under overfladen lurer faren for social og racemæssig uro. For mens højtplacerede ANC-medlemmer er blevet styrtende rige de senere år har millioner af fattige sorte stort set ikke oplevet nogen økonomisk forbedring siden apartheid-tiden.

Ramanphosa forventes at satse på grøn energi – herunder vind

Ramaphosa har fået gennemført minimumsløn, og en offentlig sygeforsikring og uddannelsesreform står højt på hans to do liste. Det skal dæmpe utilfredsheden og rette op på problemet med mangel på arbejdskraft med de rigtige kompetencer.

Giftig indflydelse

Intet har en mere giftig indflydelse på investerings- og forretningsklimaet end den korruption, der har kendetegnet Sydafrika de seneste mange år. Og ingen skal være i tvivl om, at der er en ny sherif i byen. Den tidligere præsident Zuma havde knap nok trukket sig, før politiet satte ind med arrestation af nogle af de mest korrupte forretningsfolk – inklusive Zumas egen søn – der sammen med de hovedrige indiskfødte ’Gupta-brødre’ havde sat sig tungt på bl.a. mineindustrien, medierne, entreprenørvirksomhed og teknologivirksomheder og som defacto havde bestukket sig til massiv regeringsindflydelse.

Sydafrika er et af de mest veludviklede afrikanske lande og har tidligere været et af de lokomotiver, der trak de andre økonomier i regionen. Landet er rigt på råstoffer - kul, guld, jern og mineraler og har desuden en betydelig indtægt på stål, landbrugsvarer og turisme. Men noget af det, der kan gøre det svært at tiltrække investeringer, er det faktum, at ANC før jul vedtog en reform, der tillader staten at ekspropriere ejendom og forretning uden kompensation. 

Nye muligheder

Den danske eksport var på ca. 2,4 milliarder i 2017 og bestod primært at maskiner, motorer og medicin. Men den nye præsident kan betyde nye muligheder. Ramanphosa forventes at satse på grøn energi – herunder vind. Der er også behov for udvikling af minesektoren, landbruget og fødevaresektoren. Det kan næsten kun gå fremad, og sammenlignet med andre lande i regionen er det fortsat et af de bedre steder at drive forretning. Men det anbefales, at man dækker sig ind med en eksportkredit, da meget endnu kan gå galt.