Senegal – fuld gas på økonomien

Senegal har en økonomi med muligheder. Men de kræver store udenlandske investeringer.

Denne analyse af chefanalytiker Christian Dahl Winther er bragt i Jyllands-Posten 20. juli 2018.

For fire år siden gjorde man et spektakulært opdagelse ud for Senegals kyst; et oliefelt, der blev betegnet som verdens største nye off shore fund det år. Senegal har også for nylig identificeret Vestafrikas måske største naturgas-reservoir, og ambitionen er, at starte produktionen allerede i 2020. Det er der hårdt brug for, for 6,4 millioner ud af Senegals knap 15 millioner store befolkning skønnes at være uden strøm, og hovedstaden Dakar har i årevis lidt under jævnlige strømafbrydelser.

Selv om potentialet er stort, bliver det at bygge en olie- og gasnation op fra bunden ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Man kan kun håbe, at olien og gassen vil strømme ud og bringe velstand. For 47 pct. af befolkningen lever fortsat under FN’s fattigdomsgrænse, og 40 pct. af befolkningen i Dakar lever i slumkvarterer.

Men sporerne fra regionens andre olierige nationer skræmmer. Hverken Nigeria, Angola eller andre af de olierige afrikanske stater har formået at få olievelstanden til at sive ned i de fattiges lommer, og flere steder har den ulige fordeling af goderne ført til voldsomme uroligheder.

Selv om Senegal hører til et af regionens mere stabile og demokratiske lande, er sikkerhedssituationen ikke til at spøge med. Det sås så sent som i oktober 2017, hvor Kronprinsesse Mary måtte aflyse en rejse til landet pga. frygten for terrorangreb.

Ambitiøst

Præsident Macky Sall har lagt en ambitiøs plan frem til 2030. Den skal gøre Senegal til et vigtigt logistikhub for transport i Vestafrika. Men det kræver enorme investeringer i infrastruktur – ikke mindst i en effektiv havn, veje, og jernbane, og at der findes en hurtig løsning på landets energiunderskud.

Væksten ligger i den pæne ende på godt 6 pct. om året. Men udgangspunktet er lavt, og den offentlige gæld på 65 pct. af BNP

I erkendelse af, at olien ikke kommer til at strømme ud af hanerne i morgen, har regeringen sat gang i en række projekter indenfor sol- og vindenergi, og de ambitiøse planer giver gode muligheder for danske eksportører. Problemet er, at energi og infrastruktur kræver investeringer. Enorme investeringer. Derfor står Senegal overfor en udfordring med at få skabt så stor tillid til økonomien, at det ikke kun er udviklingsbanker og udviklingsorganisationer, der stiller med penge, men også private investorer.

Væksten ligger i den pæne ende på godt 6 pct. om året. Men udgangspunktet er lavt, og den offentlige gæld på 65 pct. af BNP er højt set i forhold til andre lande i regionen. Så der skal sælges mange jordnødder og ris, der udgør Senegals primære landbrugseksport, for at få styr på hullerne i statsbudgettet. Senegal har også guld og en smule turisme, til gengæld er de helt elendige til at inddrive skatter. Når oliepengene materialiserer sig, vil de derfor være et kærkomment supplement til statsbudgettet.

Senegal er tidligere fransk koloni, og der er stadig elementer af det franske offentlige system og institutioner, men bureaukratiet er tungt, og korruptionen høj. Den gode nyhed er, at Senegal er med i det Vestafrikanske valuta-samarbejde, som den franske nationalbank holder hånden under. Derfor er der ikke den valutarisiko, man ser i mange andre afrikanske stater.

Politisk er Senegal stabilt. Sall er kun den 4. præsident siden selvstændigheden i 1960. Han kom til magten i 2012 på en ambitiøs dagsorden om at udrydde fattigdom og forbedre uddannelsessystemet, sundhedsvæsnet og de sociale ydelser. Det har han lidt travlt med at vise, at han er i stand til, eftersom der er valg i 2019. Foreløbig kan han dog sove roligt om natten, for hans stærkeste modkandidat - Dakars borgmester - har lige været en tur i fængsel anklaget for korruption. Det er effektivt til at holde ham uden for valget her og nu.