Bangladesh – høj vækst trods store udfordringer

Bangladesh har verdens næsthøjeste vækstrater, men de fattige bliver alligevel fattigere.

Denne analyse af senioranalytiker Christina Pedersen er bragt i Jyllands-Posten 12. april 2018.

Det er et af de lande, der bliver hårdest ramt af klimaforandringer. Det har noget nær verdens laveste minimumsløn, noget af verdens dårligste infrastruktur, og så har det en af Asiens dårligst uddannede arbejdsstyrker.

Men til trods for de kedelige rekorder er Bangladesh også et land, der har haft verdens næsthøjeste vækstrater de sidste fem år. Væksten forventes at stige til knap 7 pct. de kommende år, og ambitionen er, at landet i 2021 kan slettes fra FN's liste over verdens mindst udviklede lande.

Det er ambitiøst, for gennem de sidste 47 år er det kun lykkedes fem lande at forlade listen. Selv om Bangladesh vil miste en række privilegier såsom fordelagtige handelsaftaler og adgang til favorabel lånefinansiering, når de forlader listen, vil det også gøre Bangladesh mere attraktivt for udenlandske investeringer.

Lavtlønsjob kommer til

Så det går fremad i Bangladesh, bare ikke med lønningerne og arbejdsforholdene i den tekstilindustri, der udgør omkring 70 pct. af eksporten.

For der er tale om ineffektivt landbrug, der oftest bliver slået helt tilbage af de hyppige tyfoner og oversvømmelser

For Bangladesh er verdens næststørste tekstileksportør kun overgået af Kina, og efterhånden som lønningerne stiger i Kina, flytter en større del af lavtlønsproduktionen til Bangladesh, hvor mindstelønnen ikke har været til forhandling de sidste fem år.

De ca. 3 mio. tekstilarbejdere har krævet en tredobling af lønningerne. Det får de næppe, for tekstilindustrien flytter konstant produktionen derhen, hvor lønninger og krav til arbejdstagerrettigheder og miljøforhold er lavest. Udfordringen er derfor at løfte industrialiseringen til det næste niveau, uden at eksporten taber pusten. Det kræver energi. Masser af energi. Og det kræver infrastruktur.

Begge dele har den siddende regeringer haft stærkt fokus på. Russerne er i fuld gang med at opføre et atomkraftanlæg, der bliver det største energiprojekt i landets historie, og kineserne finansierer anlæg af veje og broer.

Mangel på arbejdskraft

En anden af de helt store udfordringer for at løfte Bangladesh til det næste industrialiseringsniveau er arbejdsstyrkens sammensætning. Med gennemsnitligt 5,2 års skolegang er der langt op til det niveau, der kendetegner mere udviklede lande, og det problem ser ikke ud til at stå øverst på regeringens to-do-liste.

Næsten halvdelen af befolkningen lever fortsat af landbrug, men sektoren bidrager kun i meget begrænset omfang til væksten i bnp. For der er tale om ineffektivt landbrug, der oftest bliver slået helt tilbage af de hyppige tyfoner og oversvømmelser.

De seneste klimakatastrofer gik så hårdt ud over landbrugsproduktionen, at fødevarepriserne steg med 7 pct. Læg hertil de stigende energipriser og lønninger, der konstant bliver udhulet af prisstigninger, så opstår der en cocktail, der med stor sandsynlighed vil udløse voldsomme uroligheder, hvis ikke mindstelønnen bliver sat op.

Regeringen slår benhårdt ned på enhver form for uroligheder, og de har militærets loyalitet. Den bruger de også til at slå hårdt ned på oppositionen. En opposition, der boykottede sidste valg pga. anklager om uretmæssigheder. De har dog annonceret, at de stiller op til det kommende valg sidst på året. Men for nylig blev oppositionslederen arresteret på baggrund af tvivlsomme anklager om korruption og bedrag. Så udfordringerne står i kø – også i de kommende år.

Den danske eksport til landet består primært af medicin og farmaceutiske produkter, landbrugs- og fødevareprodukter og maskiner. Men der er stort potentiale indenfor bl. a. klimasikring, vandforsyning, affaldshåndtering, vedvarende energi og deltagelse i anlæg af infrastruktur.