Stigende politiske risici kan udfordre danske eksportører

Mens danske eksportører på den ene side kan juble over opsvingstider i den globale økonomi, skal de på den anden side køre slalom gennem et voksende landskab af politiske risici.

Denne analyse af chefanalytiker Peter Toft er bragt i Jyllands-Posten den 18. oktober 2018.

I september blev der lagt endnu et lag mursten på toldmuren mellem verdens to største økonomier, USA og Kina. Og mens de to lande forbereder næste portion mørtel, ser vi dramatiske fald på aktiemarkederne, territoriale stridigheder i Det Sydkinesiske Hav, spændinger i Mellemøsten og danske virksomheder og banker, der holder sig tilbage fra Iran og Rusland af frygt for USA’s sanktioner.

Danske eksportører må navigere i et komplekst verdensbillede præget af stigende geopolitiske risici. Det står i kontrast til perioden siden koldkrigsafslutningen, hvor USA har sikret de internationale spilleregler og skabt en vis forudsigelighed gennem solid støtte til NATO og alliancer i Asien og Mellemøsten. 

En mere diskret variant er krybende ekspropriation

Med handelskrig, trusler om at forlade WTO og kritik af NATO og internationale aftaler udfordrer Trump og USA nu den globale orden, som landet selv har stået i spidsen for at opbygge. Samtidig er USA’s position som verdens eneste supermagt under pres fra især et hurtigt voksende Kina. USA’s svar på udviklingen er at presse rivalerne gennem handelskrig og sanktioner.

Udviklingen kan være symptomer på et begyndende skift i den verdensorden, USA har stået i spidsen for i mange år. Perioder med store skift i verdensordenen er problematiske. Med forskydninger i de globale magtforhold åbnes der for nye konfliktlinjer, men også for at nye samarbejdsmønstre og globale regler og normer bliver dannet.

Lad os se på tre af de mest aktuelle risici, danske eksportører skal holde øje med:

  • Sanktioner: Trump-administrationen har i år været rundhåndet med sanktionerne over for især Rusland og Iran. Af frygt for retsforfølgelse i USA tøver både danske og europæiske banker med at modtage penge fra iranske banker, og flere danske virksomheder har opgivet projekter i landet. Det er svært at forudsige, hvad det næste bliver. Hvis USA udvider forbuddet mod transaktioner med russiske banker og virksomheder, vil russiske købere kunne opleve problemer med finansiering og betalinger til udlandet.
  • Krig og revolution: Truslen om krig er også en væsentlig politisk risiko. Kina optrapper deres militære tilstedeværelse i Det Sydkinesiske Hav, der er fortsat store spændinger på den koreanske halvø, og der er koldkrigslignende tilstande mellem Iran og Saudi-Arabien. Selvom sandsynligheden for væbnede konflikter er lav, er de stadig vigtige at være opmærksomme på. Det arabiske forår vidnede også om, at politisk sammenbrud er en reel risiko i en række lande. For en dansk eksportør kan krig eller revolution i en købers land have katastrofale økonomiske følger. Det så vi talrige eksempler på i Ukraine i 2014.
  • Ekspropriation: Der er også risiko for, at en dansk eksportørs udenlandske køber pludselig bliver eksproprieret af staten. Det er fx sket flere gange for amerikanske virksomheder i det kriseramte Venezuela, hvor staten har forsøgt at nationalisere sig ud af problemerne. Ofte nægter eksproprierende stater at honorere de forpligtelser, der følger med, og eksportøren kan dermed risikere ikke at få sin betaling. 

En mere diskret variant er krybende ekspropriation, hvor en køber i udlandet mister tilladelser eller udsættes for umulig regulering.

Hvad kan man gøre for at håndtere de politiske risici?

En af de mest brugte strategier er at minimere de politiske risici ved at eksportere så lidt som muligt til risikable markeder. Det er dog en lidt ærgerlig strategi, for en lille åben økonomi som Danmarks er afhængig af eksport, og man kan gå glip af gode afsætningsmuligheder. 

En anden mulighed er at håndtere risikoen selv. Det er muligt for store globale virksomheder, der har spredt aktiviteterne på mange lande og kan tåle at tabe lidt på et enkelt marked eller to. Mange mindre virksomheder er dog ikke store nok til at benytte denne strategi. 

En tredje mulighed er derfor at forsikre sig mod politiske og kommercielle risici. Det kan man både gøre i det private marked og hos EKF Danmarks Eksportkredit, når det private marked ikke har risikoappetit eller kapacitet.

Tandhjul

Få dugfriske risikovurderinger af verdens eksportmarkeder


Tilmeld dig og få vores landeopdateringer direkte på mail.
Gå til sign up